Quyết định 09/2007/QĐ-UBND

Quyết định 09/2007/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 3 được ký tên, đóng dấu UBND quận trên một số văn bản hành chính thuộc thẩm quyền của UBND quận do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành

Quyết định 09/2007/QĐ-UBND ủy quyền Trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường quận 3 được ký tên, đóng dấu UBND quận văn bản hành chính đã được thay thế bởi Quyết định 08/2009/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản và được áp dụng kể từ ngày 05/10/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 09/2007/QĐ-UBND ủy quyền Trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường quận 3 được ký tên, đóng dấu UBND quận văn bản hành chính


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 09/2007/QĐ-UBND

Quận 3, ngày 14 tháng 06 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO TRƯỞNG PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẬN 3 ĐƯỢC KÝ TÊN, ĐÓNG DẤU UBND QUẬN TRÊN MỘT SỐ VĂN BẢN HÀNH CHÍNH  THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND QUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 4461/QĐ-UB-NC ngày 22 tháng 08 năm 1997 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế tổ chức và làm việc của Ủy ban nhân dân quận - huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh theo cơ chế “một cửa, một dấu”;
Căn cứ Quyết định số 341/2004/QĐ-UB ngày 31 tháng 12 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện;
Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-UB ngày 19 tháng 01 năm 1999 của Ủy ban nhân dân quận 3 về việc ban hành Quy chế ủy nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 3 đối với Thủ trưởng các Phòng, ban trực thuộc quận theo cơ chế làm việc “một cửa, một dấu”;
Căn cứ Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 3 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 3;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 3 (tại Công văn số 557/TNMT ngày 28 tháng 12 năm 2006);
Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ và Báo cáo thẩm định số 09/BC-TP ngày 08 tháng 01 năm 2007 của Phòng Tư pháp quận 3,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ủy quyền cho Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 3 được ký tên và đóng dấu UBND quận trên một số văn bản hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận 3 như sau:

1. Ký giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường.

2. Ký việc thực hiện chương trình liên tịch về bảo vệ môi trường.

3. Ký đăng ký giao dịch bảo đảm về đất đai (đăng ký, xóa đăng ký thế chấp về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, cung cấp thông tin...).

4. Ký bản đồ hiện trạng vị trí đất.

5. Ký các văn bản hành chính thông thường thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước do Phòng phụ trách (báo cáo; kế hoạch; tờ trình; thư mời; công văn hướng dẫn, trả lời, đề nghị; công văn xin ý kiến hướng dẫn các Sở - ngành thành phố về chuyên môn nghiệp vụ).

6. Ký giấy giới thiệu cho cán bộ, công chức của Phòng liên hệ các cơ quan đơn vị để trao đổi, giải quyết công việc liên quan đến lĩnh vực do Phòng phụ trách.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Trưởng Phòng Nội vụ quận 3 và Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 3 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Thình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu09/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2007
Ngày hiệu lực21/06/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/10/2009
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 09/2007/QĐ-UBND ủy quyền Trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường quận 3 được ký tên, đóng dấu UBND quận văn bản hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 09/2007/QĐ-UBND ủy quyền Trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường quận 3 được ký tên, đóng dấu UBND quận văn bản hành chính
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu09/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrịnh Văn Thình
        Ngày ban hành14/06/2007
        Ngày hiệu lực21/06/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/10/2009
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 09/2007/QĐ-UBND ủy quyền Trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường quận 3 được ký tên, đóng dấu UBND quận văn bản hành chính

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 09/2007/QĐ-UBND ủy quyền Trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường quận 3 được ký tên, đóng dấu UBND quận văn bản hành chính