Quyết định 09/2011/QĐ-UBND

Quyết định 09/2011/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết liệu lực do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 09/2011/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết liệu lực


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 09/2011/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 297/STP-KTrVB ngày 18 tháng 01 năm 2011 về rà soát, cập nhật hiệu lực văn bản quý II và III năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố 14 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành (theo Danh mục đính kèm) hết hiệu lực thi hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Trí

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố)

1. Quyết định số 231/2004/QĐ-UB ngày 11 tháng 10 năm 2004 về ban hành mức thu phí trông giữ phương tiện giao thông bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

2. Chỉ thị số 18/2007/CT-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2007 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2008.

3. Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2008 về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2008.

4. Chỉ thị số 10/2008/CT-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2008 về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2008 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

5. Quyết định số 72/2008/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2008 về ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố giai đoạn 2008 - 2009.

6. Quyết định số 83/2008/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2008 về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2009.

7. Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2009 về tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2009.

8. Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2009 về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

9. Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2009 về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố, Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2009.

10. Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2009 về tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2009.

11. Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2009 về ban hành Kế hoạch phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh năm 2009.

12. Chỉ thị số 09/2009/CT-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2009 về tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm học 2008 - 2009 và công tác tuyển sinh năm 2009 - 2010 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

13. Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2009 về việc điều chỉnh chỉ tiêu chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố năm 2009.

14. Chỉ thị số 21/2009/CT-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2009 về tổ chức đón Tết Canh Dần năm 2010./.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu09/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/02/2011
Ngày hiệu lực25/02/2011
Ngày công báo03/03/2011
Số công báoSố 20
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 09/2011/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết liệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 09/2011/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết liệu lực
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu09/2011/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýLê Minh Trí
       Ngày ban hành15/02/2011
       Ngày hiệu lực25/02/2011
       Ngày công báo03/03/2011
       Số công báoSố 20
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 09/2011/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết liệu lực

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 09/2011/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết liệu lực

           • 15/02/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/03/2011

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/02/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực