Quyết định 09/2011/QĐ-UBND

Quyết định 09/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Quyết định 09/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động Phòng Nội vụ đã được thay thế bởi Quyết định 8896/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Bình Thạnh Hồ Chí Minh 2016 và được áp dụng kể từ ngày 14/10/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 09/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động Phòng Nội vụ


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH THẠNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 09/2011/QĐ-UBND

Bình Thạnh, ngày 25 tháng 7 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG NỘI VỤ QUẬN BÌNH THẠNH (BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2010/QĐ-UBND NGÀY 10 THÁNG 3 NĂM 2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH)

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII về điều chỉnh nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Thông tư số 04/2011/TT-BNV ngày 10 tháng 02 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện về công tác thanh niên;

Căn cứ Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận Bình Thạnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 1, Chương I; Khoản 20, Điều 2, Chương II và Khoản 3, Điều 3, Chương III Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận, ban hành kèm theo Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, như sau:

1. Bổ sung Khoản 2, Điều 1, Chương I như sau:

“2. Chức năng

Phòng Nội vụ quận Bình Thạnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp Nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, công chức phường; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua khen thưởng; công tác thanh niên”.

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 20, điều chỉnh Khoản 20 thành Khoản 21, Điều 2, Chương II như sau:

“20. Giúp UBND quận thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh niên được giao.

21. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ủy ban nhân dân quận”

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 3, Chương III như sau:

“3. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ nêu trên, đặc điểm tình hình, trình độ, năng lực cán bộ, Phòng Nội vụ quận tổ chức thành các bộ phận gồm những công chức được phân công đảm nhận các chức danh công việc trên các mặt công tác của Phòng cụ thể là: 09 bộ phận (Bộ phận Văn phòng; Bộ phận Thi đua - Khen thưởng; Bộ phận phụ trách khối giáo dục; Bộ phận phụ trách khối phường; Bộ phận phụ trách khối phòng ban; Bộ phận theo dõi hướng dẫn văn thư lưu trữ; Bộ phận phụ trách tôn giáo, bộ phận theo dõi hướng dẫn và tham mưu công tác cải cách hành chính; Bộ phận phụ trách công tác thanh niên)”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau bảy ngày, kể từ ngày ký.

Các nội dung khác không đề cập trong Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ, Thủ trưởng các phòng, ban trực thuộc Ủy ban nhân dân quận và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu09/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2011
Ngày hiệu lực01/08/2011
Ngày công báo15/08/2011
Số công báoSố 51
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/10/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 09/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động Phòng Nội vụ


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 09/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động Phòng Nội vụ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu09/2011/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNguyễn Thị Thu Hà
       Ngày ban hành25/07/2011
       Ngày hiệu lực01/08/2011
       Ngày công báo15/08/2011
       Số công báoSố 51
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/10/2016
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 09/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động Phòng Nội vụ

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 09/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động Phòng Nội vụ