Quyết định 10/1999/QĐ-UB

Quyết định 10/1999/QĐ-UB về nguyên tắc xác định tiền lương, tiền công bình quân tháng của người lao động thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh để làm căn cứ xác định thu nhập tính thuế do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 10/1999/QĐ-UB tiền lương tiền công bình quân tháng để xác định thu nhập tính thuế Hà Nội


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/1999/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG BÌNH QUÂN THÁNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG THUỘC KHU VỰC KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH ĐỂ LÀM CĂN CỨ XÁC ĐỊNH THU NHẬP TÍNH THUẾ.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND, UBND;

- Căn cứ Luật Lao động;

- Căn cứ Thông tư 99/1998 TC/TCT ngày 13/7/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Căn cứ quyết định 1069/1998 QĐ-BLĐTBXH ngày 14/10/1998 của Bộ Lao động thương binh & xã hội công bố mức tiền lương bình quân chung năm 1998 của các doanh nghiệp Nhà nước được giao đơn giá tiền lương;

- Xét đề nghị của Cục thuế Thành phố Hà Nội tại tờ trình số 1086CT/Tr ngày 9/3/1999,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tiền lương, tiền công bình quân tháng của người lao động khu vực kinh tế ngoài quốc doanh được tính vào chi phí hợp lý làm căn cứ xác định chịu thuế thu nhập như sau:

+ Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện chế độ hợp đồng lao động hoặc thoả ước lao động tập thể đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền; hoặc đã đăng ký đơn giá tiền lương, tiền công và được cơ quan có thẩm quyền duyệt thì mức tiền lương, tiền công của người lao động được tính trong chi phí hợp lý, hợp lệ khi xác định thu nhập chịu thuế theo mức thực trả, phù hợp với hợp đồng lao động hoặc thoả ước lao động tập thể; hoặc đơn giá tiền lương, tiền công đã được phê duyệt.

+ Đối với cơ sở kinh doanh chưa thực hiện chế độ ký hợp đồng lao động hoặc thoả ước lao động tập thể và không có đơn giá tiền lương, tiền công được cơ quan có thẩm quyền duyệt thì tiền lương, tiền công bình quân tháng của người lao động được xác định như sau:

- Nếu cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động có lãi: Mức tiền lương, tiền công được tính trong chi phí hợp lý, hợp lệ theo mức thực trả nhưng tối đa không vượt quá 900.000đ/người /tháng.

- Nếu cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động không có lãi, mức tiền lương, tiền công được tính trong chi phí hợp lý, hợp lệ theo mức thực trả và tối đa không quá 500.000đ/người /tháng.

Điều 2: Giao cục thuế Thành phố Hà Nội căn cứ quy định tại điều 1 để hướng dẫn chi tiết thực hiện.

Trường hợp cần thiết phải thay đổi quy định về mức tiền, tiền công cho phù hợp với quy định của chế độ tiền lương và tình hình biến động giá cả thị trường tại Thành phố Hà Nội thì Chi cục Thuế Hà nội phối hợp với các ngành có liên quan để xác định lại và trình UBND Thành phố xem xét, sửa đổi kịp thời.

Điều 3: Mức tiền lương, tiền công bình quân tháng của người lao động khu vực ngoài quốc doanh nêu tại điều 1 quyết định này được áp dụng để xác định mức tiền lương, tiền công bình quân của người lao động tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh khi quyết toán thuế lợi tức năm 1998 và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 1999.

Các văn bản trước đây của UBND Thành phố trái với quyết định này đều được bãi bỏ.

Điều 4: Chánh văn phòng UBND Thành phố, Cục trưởng Cục thuế Hà Nội, Thủ trưởng các ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các quận, huyện và các doanh nghiệp ngoài quốc doanh thuộc địa bàn Thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Hạnh

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/1999/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/1999/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/03/1999
Ngày hiệu lực15/03/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/1999/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 10/1999/QĐ-UB tiền lương tiền công bình quân tháng để xác định thu nhập tính thuế Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 10/1999/QĐ-UB tiền lương tiền công bình quân tháng để xác định thu nhập tính thuế Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu10/1999/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýĐinh Hạnh
        Ngày ban hành15/03/1999
        Ngày hiệu lực15/03/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 10/1999/QĐ-UB tiền lương tiền công bình quân tháng để xác định thu nhập tính thuế Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/1999/QĐ-UB tiền lương tiền công bình quân tháng để xác định thu nhập tính thuế Hà Nội

            • 15/03/1999

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/03/1999

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực