Quyết định 1069/1998/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định 1069/1998/QĐ-BLĐTBXH công bố mức tiền lương bình quân chung năm 1998 của các doanh nghiệp Nhà nước được giao đơn giá tiền lương do Bộ trưởng Bộ lao động Thươnng binh và Xã hội ban hành

Quyết định 1069/1998/QĐ-BLĐTBXH công bố mức tiền lương bình quân chung năm 1998 của doanh nghiệp Nhà nước được giao đơn giá tiền lương đã được thay thế bởi Quyết định 764/QĐ-LĐTBXH 2015 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Bộ Lao động Thương binh và được áp dụng kể từ ngày 03/06/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 1069/1998/QĐ-BLĐTBXH công bố mức tiền lương bình quân chung năm 1998 của doanh nghiệp Nhà nước được giao đơn giá tiền lương


BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1069/1998/QĐ-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 1069/1998/QĐ-BLĐTBXH NGÀY 14 THÁNG 10 NĂM 1998 VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỨC TIỀN LƯƠNG BÌNH QUÂN CHUNG NĂM 1998 CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 96/CP ngày 07-12-1993 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 28/CP ngày 29-03-1997 của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương và thu nhập trong các doanh nghiệp Nhà nước;
Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 3941/TC/TCDN ngày 06-10-1998 và của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tại công văn số 1182/TLĐ ngày 21/9-1998.
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tiền lương và tiền công.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố mức tiền lương bình quân chung năn mục đích 1998 đối với tất cả các Tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước được cơ quan có thẩm quyền giao đơn giá là: 900.000 đồng/tháng (chín trăm ngàn đồng/tháng). Khi quyết toán quỹ tiền lương thực hiện tương ứng với kết quả sản xuất, kinh doanh thì mức tiền lương thực hiện bình quân của Tổng công ty, doanh nghiệp cao nhất không vượt quá 2 lần mức tiền lương bình quân chung được công bố.

Đối với một số doanh nghiệp có lợi nhuận lớn và nộp ngân sách nhiều, mức tiền lương thực hiện bình quân cao hơn 2 lần mức công bố trên thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty 91/TTg có văn bản gửi liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính xem xét trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực để quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 1998.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quang ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty 91/TTg chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

 

Nguyễn Thị Hằng

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1069/1998/QĐ-BLĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1069/1998/QĐ-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/10/1998
Ngày hiệu lực01/01/1998
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/09/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1069/1998/QĐ-BLĐTBXH

Lược đồ Quyết định 1069/1998/QĐ-BLĐTBXH công bố mức tiền lương bình quân chung năm 1998 của doanh nghiệp Nhà nước được giao đơn giá tiền lương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1069/1998/QĐ-BLĐTBXH công bố mức tiền lương bình quân chung năm 1998 của doanh nghiệp Nhà nước được giao đơn giá tiền lương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1069/1998/QĐ-BLĐTBXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýNguyễn Thị Hằng
        Ngày ban hành14/10/1998
        Ngày hiệu lực01/01/1998
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/09/2015
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1069/1998/QĐ-BLĐTBXH công bố mức tiền lương bình quân chung năm 1998 của doanh nghiệp Nhà nước được giao đơn giá tiền lương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1069/1998/QĐ-BLĐTBXH công bố mức tiền lương bình quân chung năm 1998 của doanh nghiệp Nhà nước được giao đơn giá tiền lương