Quyết định 10/2004/QĐ-UBND

Quyết định 10/2004/QĐ-UBND kiện toàn lại tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ, tỉnh Điện Biên

Quyết định 10/2004/QĐ-UBND kiện toàn lại tổ chức bộ máy Sở Nội vụ Điện Biên đã được thay thế bởi Quyết định 463/QĐ-UBND 2008 kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn Điện Biên và được áp dụng kể từ ngày 05/05/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2004/QĐ-UBND kiện toàn lại tổ chức bộ máy Sở Nội vụ Điện Biên


UỶ BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2004/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 14 tháng 4 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN LẠI TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ NỘI VỤ

UỶ BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Điều 95 Luật Tổ chức HĐNĐ và UBND ban hành ngày 10/12/2003 qui định nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp tỉnh về lĩnh vực chính quyền và quản lý địa giới hành chính;

Căn cứ Thông số 05/2004/TT-BNV ngày 19/01/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp việc UBND quản lý Nhà nước về công tác Nội vụ ở địa phương

Căn cứ Thông báo số 48-TB/TU ngày 22/3/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Kiện toàn lại tổ chức bộ máy Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên, gồm các phòng chuyên môn, nghiệp vụ sau:

1. Thành lập Văn phòng, trên cơ sở đổi tên phòng Hành chính - Tổng hợp.

2. Thành lập Thanh tra sở.

3. Thành lập Phòng Tổ chức - Công chức, trên cơ sở sáp nhập Phòng Tổ chức Công chức và Phòng Đào tạo - Thi tuyển.

4. Giữ nguyên Phòng Xây dựng chính quyền địa phương.

Điều 2: Giám đốc Sở Nội vụ căn cứ hướng dẫn của Bộ, Ngành Trung ương và của UBND tỉnh quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn, nghiệp vụ.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 4: Chánh Văn phòng HĐNĐ và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

T/M UBND LÂM THỜI
CHỦ TỊCH
Quàng Văn Binh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2004/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/2004/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/04/2008
Ngày hiệu lực14/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2012
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2004/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 10/2004/QĐ-UBND kiện toàn lại tổ chức bộ máy Sở Nội vụ Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 10/2004/QĐ-UBND kiện toàn lại tổ chức bộ máy Sở Nội vụ Điện Biên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu10/2004/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýQuàng Văn Binh
        Ngày ban hành14/04/2008
        Ngày hiệu lực14/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2012
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 10/2004/QĐ-UBND kiện toàn lại tổ chức bộ máy Sở Nội vụ Điện Biên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2004/QĐ-UBND kiện toàn lại tổ chức bộ máy Sở Nội vụ Điện Biên