Quyết định 10/2005/QĐ-BBCVT

Quyết định 10/2005/QĐ-BBCVT về việc Điều chỉnh mức sàn cước thanh toán quốc tế đối với dịch vụ điện thoại quốc tế mạng PSTN chiều đến Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

Quyết định 10/2005/QĐ-BBCVT Điều chỉnh sàn cước thanh toán quốc tế dịch vụ điện thoại quốc tế mạng PSTN chiều đến Việt Nam đã được thay thế bởi Quyết định 29/2005/QĐ-BBCVT điều chỉnh mức sàn định hướng cước thanh toán quốc tế cước kết cuối dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về Việt Nam và được áp dụng kể từ ngày 09/09/2005.

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2005/QĐ-BBCVT Điều chỉnh sàn cước thanh toán quốc tế dịch vụ điện thoại quốc tế mạng PSTN chiều đến Việt Nam


BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10/2005/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH MỨC SÀN CƯỚC THANH TOÁN QUỐC TẾ ĐỐI VỚI DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI QUỐC TẾ MẠNG PSTN CHIỀU ĐẾN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 217/2003/QĐ-TTg ngày 27/10/2003 của Thủ t­ướng Chính phủ về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1

1. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại quốc tế mạng PSTN được chủ động đàm phán, thỏa thuận mức cước thanh toán quốc tế phù hợp với các đối tác nước ngoài trên cơ sở mức sàn định hướng đối với cước thanh toán quốc tế do Bộ bưu chính, Viễn thông quy định.

2. Mức sàn định hướng đối với Cước thanh toán quốc tế áp dụng từ 01/6/2005 là 0.17 USD/phút, không phân biệt cuộc gọi đến mạng cố định hay mạng di động tại Việt Nam. Trên cơ sở mức cước này, các doanh nghiệp đàm phán, thỏa thuận với các đối tác nước ngoài mức cước thanh toán quốc tế cụ thể như­ng không được thấp hơn mức sàn định hướng do Bộ Bưu chính, Viễn thông quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2005. Các quy định trư­ớc đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ bưu chính, Viễn thông, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại quốc tế mạng PSTN và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯ­ỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Nam Thắng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2005/QĐ-BBCVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/2005/QĐ-BBCVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/04/2005
Ngày hiệu lực01/06/2005
Ngày công báo28/04/2005
Số công báoSố 21
Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/09/2005
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2005/QĐ-BBCVT

Lược đồ Quyết định 10/2005/QĐ-BBCVT Điều chỉnh sàn cước thanh toán quốc tế dịch vụ điện thoại quốc tế mạng PSTN chiều đến Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 10/2005/QĐ-BBCVT Điều chỉnh sàn cước thanh toán quốc tế dịch vụ điện thoại quốc tế mạng PSTN chiều đến Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu10/2005/QĐ-BBCVT
        Cơ quan ban hànhViễn thông, Bộ Bưu chính
        Người ký***, Lê Nam Thắng
        Ngày ban hành25/04/2005
        Ngày hiệu lực01/06/2005
        Ngày công báo28/04/2005
        Số công báoSố 21
        Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/09/2005
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 10/2005/QĐ-BBCVT Điều chỉnh sàn cước thanh toán quốc tế dịch vụ điện thoại quốc tế mạng PSTN chiều đến Việt Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2005/QĐ-BBCVT Điều chỉnh sàn cước thanh toán quốc tế dịch vụ điện thoại quốc tế mạng PSTN chiều đến Việt Nam