Quyết định 10/2005/QĐ-BTC

Quyết định 10/2005/QĐ-BTC công bố danh sách thành viên bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương năm 2005 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 10/2005/QĐ-BTC danh sách thành viên bảo lãnh đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ được bảo lãnh Chính quyền địa phương năm 2005 đã được thay thế bởi Quyết định 31/2006/QĐ-BTC Danh mục văn bản pháp luật đến hết31/12/2005 đã hết hiệu lực pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 25/06/2006.

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2005/QĐ-BTC danh sách thành viên bảo lãnh đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ được bảo lãnh Chính quyền địa phương năm 2005


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10/2005/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 02 tháng 2 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 10/2005/QĐ-BTC NGÀY 02 THÁNG 02 NĂM 2005 CÔNG BỐ DANH SÁCH THÀNH VIÊN BẢO LÃNH PHÁT HÀNH, ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ, TRÁI PHIẾU ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH VÀ TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2005

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 141/2003/NĐ-CP ngày 20/11/2003 của Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương;
Trên cơ sở các điều kiện, tiêu chuẩn đã quy định tại Thông tư số 29/2004/TT-BTC ngày 6/4/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương và đơn đăng ký thành viên của các tổ chức tài chính, tín dụng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này "Danh sách thành viên bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương năm 2005".

Điều 2. Các thành viên có tên trong danh sách công bố tại Điều 1 Quyết định này được tham gia bảo lãnh phát hành và đại lý phát hành các loại trái phiếu do Kho bạc Nhà nước, Quỹ Hỗ trợ phát triển, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, các tổ chức tài chính, tín dụng và doanh nghiệp phát hành theo quy định tại Nghị định số 141/2003/NĐ-CP ngày 20/11/2003 của Chính phủ.

Trách nhiệm, quyền lợi của tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành được thực hiện theo hợp đồng thoả thuận giữa tổ chức phát hành với tổ chức nhận bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành trái phiếu và chế độ quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Tổng Giám đốc Quỹ Hỗ trợ phát triển, Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tài chính, tín dụng, doanh nghiệp phát hành trái phiếu, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức thành viên và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Lê Thị Băng Tâm

(Đã ký)

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN THAM GIA BẢO LÃNH PHÁT HÀNH, ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ, TRÁI PHIẾU ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH VÀ TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

I. CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

2. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

3. Ngân hàng Công thương Việt Nam

4. Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam

5. Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh

6. Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín

7. Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam

II. CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

1. Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

2. Công ty TNHH chứng khoán ngân hàng thương mại cổ phần á châu

3. Công ty TNHH chứng khoán Thăng Long

4. Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương

5. Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

6. Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt

7. Công ty cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

8. Công ty cổ phần chứng khoán Đệ Nhất

9. Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng Công thương.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2005/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/2005/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/02/2005
Ngày hiệu lực02/03/2005
Ngày công báo15/02/2005
Số công báoSố 10
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/06/2006
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2005/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 10/2005/QĐ-BTC danh sách thành viên bảo lãnh đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ được bảo lãnh Chính quyền địa phương năm 2005


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 10/2005/QĐ-BTC danh sách thành viên bảo lãnh đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ được bảo lãnh Chính quyền địa phương năm 2005
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu10/2005/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýLê Thị Băng Tâm
        Ngày ban hành02/02/2005
        Ngày hiệu lực02/03/2005
        Ngày công báo15/02/2005
        Số công báoSố 10
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Chứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/06/2006
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 10/2005/QĐ-BTC danh sách thành viên bảo lãnh đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ được bảo lãnh Chính quyền địa phương năm 2005

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2005/QĐ-BTC danh sách thành viên bảo lãnh đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ được bảo lãnh Chính quyền địa phương năm 2005