Quyết định 10/2006/QĐ-UBND

Quyết định 10/2006/QĐ-UBND về đổi tên Trung tâm Lưu trữ thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh thành Trung tâm Lưu trữ thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh

Quyết định 10/2006/QĐ-UBND đổi tên thành Trung tâm Lưu trữ thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân Trà Vinh đã được thay thế bởi Quyết định 490/QĐ-UBND 2019 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Trà Vinh và được áp dụng kể từ ngày 27/03/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2006/QĐ-UBND đổi tên thành Trung tâm Lưu trữ thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2006/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 22 tháng 3 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN TRUNG TÂM LƯU TRỮ THUỘC VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND TỈNH THÀNH TRUNG TÂM LƯU TRỮ THUỘC VĂN PHÒNG UBND TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia ngày 04/4/2001;

Căn cứ Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 21/2005/TT-BNV ngày 01/02/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức Văn thư, Lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và ủy ban nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 55/2002/QĐ-ƯBT ngày 07/10/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc đổi tên Trung tâm Lưu trữ và Tin học thành Trung tâm Lưu trữ thuộc Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Trà Vinh;

Theo Tờ trình số 394/TT-VP ngày 13/9/2005 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Trung tâm Lưu trữ thuộc Văn phòng HĐND và UBND tỉnh thành Trung tâm Lưu trữ thuộc Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh.

Điều 2. Trung tâm Lưu trữ có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

1/- Thực hiện theo Điểm 1.2 Mục II - Thông tư số 21/2005/TT-BNV ngày 01/02/2005 của Bộ Nội vụ.

2/- Thực hiện một số mặt công tác khác theo sự chỉ đạo của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và của Bộ - Ngành Trung ương.

Điều 3. Về tổ chức bộ máy:

- Trung tâm Lưu trữ có Giám đốc, một Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc, Phó Giám đốc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ.

- Các phòng chuyên môn của Trung tâm Lưu trữ Trà Vinh, gồm:

1/- Phòng Nghiệp vụ.

2/- Kho lưu trữ.

- Trung tâm Lưu trữ là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng theo tên gọi và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước Trà Vinh.

Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 55/2002/QĐ-UBT ngày 07/10/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc đổi tên Trung tâm Lưu trữ và Tin học thành Trung tâm Lưu trữ thuộc Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Trà Vinh.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở Nội vụ, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ, Thủ trưởng các sở - Ban ngành tỉnh và Chủ tịch UBND huyện - thị xã căn cứ quyết định này thi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Hoàn Kim

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/03/2006
Ngày hiệu lực01/04/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/03/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 10/2006/QĐ-UBND đổi tên thành Trung tâm Lưu trữ thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 10/2006/QĐ-UBND đổi tên thành Trung tâm Lưu trữ thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân Trà Vinh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu10/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýTrần Hoàn Kim
        Ngày ban hành22/03/2006
        Ngày hiệu lực01/04/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/03/2019
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 10/2006/QĐ-UBND đổi tên thành Trung tâm Lưu trữ thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân Trà Vinh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2006/QĐ-UBND đổi tên thành Trung tâm Lưu trữ thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân Trà Vinh