Quyết định 10/2007/QĐ-BCT

Quyết định 10/2007/QĐ-BCT bổ sung tổng lượng hạn ngạch thuế quan lá thuốc lá khô tại Phụ lục 1 Quyết định 33/2006/QĐ-BTM về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với hàng hoá có xuất xứ Campuchia với thuế suất thuế nhập khẩu 0% do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Quyết định 10/2007/QĐ-BCT bổ sung tổng lượng hạn ngạch thuế quan lá thuốc lá khô tại Phụ lục 1 33/2006/QĐ-BTM nhập khẩu hàng hoá xuất xứ Campuchia đã được thay thế bởi Quyết định 8257/QĐ-BCT 2014 hệ thống hóa văn bản pháp luật quản lý nhà nước Bộ Công Thương đến 2013 và được áp dụng kể từ ngày 15/09/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2007/QĐ-BCT bổ sung tổng lượng hạn ngạch thuế quan lá thuốc lá khô tại Phụ lục 1 33/2006/QĐ-BTM nhập khẩu hàng hoá xuất xứ Campuchia


BỘ CÔNG THƯƠNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 10/2007/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG TỔNG LƯỢNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN LÁ THUỐC LÁ KHÔ  TẠI PHỤ LỤC 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2006/QĐ-BTM NGÀY 16 THÁNG 10 NĂM 2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI VỀ VIỆC NHẬP KHẨU  THEO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ CÓ XUẤT XỨ CAMPUCHIA VỚI THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU 0%

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị quyết số 01/2007/QH12 ngày 31 tháng 07 năm 2007 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ nhất về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khoá XII;
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1176/VPCP-QHQT ngày 21 tháng 11 năm 2007 về thoả thuận hàng nông sản Campuchia được nhập khẩu vào Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu
;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung 1.000 tấn hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2007 đối với mặt hàng lá thuốc lá khô tại Phụ lục I kèm theo Quyết định số 33/2006/QĐ-BTM ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với hàng hoá có xuất xứ Campuchia với thuế suất thuế nhập khẩu 0%.Việc áp dụng lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu bổ sung được thực hiện đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2008.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- UBND các tỉnh , T.P trực thuộc TW,
- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW,
- Viện KSND tối cao.
- Toà án ND tối cao,
- Cơ quan TW của các Đoàn thể,
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản)
- Công báo,
- Các Sở Thương mại
- Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng
 các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc
- Lưu : VT, XNK

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2007/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/2007/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2007
Ngày hiệu lực12/01/2008
Ngày công báo28/12/2007
Số công báoTừ số 845 đến số 846
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/09/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2007/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 10/2007/QĐ-BCT bổ sung tổng lượng hạn ngạch thuế quan lá thuốc lá khô tại Phụ lục 1 33/2006/QĐ-BTM nhập khẩu hàng hoá xuất xứ Campuchia


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 10/2007/QĐ-BCT bổ sung tổng lượng hạn ngạch thuế quan lá thuốc lá khô tại Phụ lục 1 33/2006/QĐ-BTM nhập khẩu hàng hoá xuất xứ Campuchia
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu10/2007/QĐ-BCT
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýVũ Huy Hoàng
       Ngày ban hành14/12/2007
       Ngày hiệu lực12/01/2008
       Ngày công báo28/12/2007
       Số công báoTừ số 845 đến số 846
       Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/09/2014
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 10/2007/QĐ-BCT bổ sung tổng lượng hạn ngạch thuế quan lá thuốc lá khô tại Phụ lục 1 33/2006/QĐ-BTM nhập khẩu hàng hoá xuất xứ Campuchia

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2007/QĐ-BCT bổ sung tổng lượng hạn ngạch thuế quan lá thuốc lá khô tại Phụ lục 1 33/2006/QĐ-BTM nhập khẩu hàng hoá xuất xứ Campuchia