Quyết định 10/2007/QĐ-BNN

Quyết định 10/2007/QĐ-BNN ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 10/2007/QĐ-BNN Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất kinh doanh sử dụng ở Việt Nam đã được thay thế bởi Nghị định 84/2019/NĐ-CP quy định quản lý phân bón và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2020.

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2007/QĐ-BNN Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất kinh doanh sử dụng ở Việt Nam


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
**********

Số: 10/2007/QĐ-BNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*************

Hà Nội, ngày 06  tháng 2 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH “DANH MỤC BỔ SUNG PHÂN BÓN ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón;
Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hoá;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam ”.

Điều 2: Tổ chức, cá nhân có đủ các điều kiện quy định tại Điều 5 của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng các loại phân bón đã đăng ký tại Danh mục này.

Điều 3: Các loại phân bón tại các mục của quyết định sau hết hiệu lực pháp luật kể từ  ngày Quyết định này có hiệu lực :

1 Quyết định số: 40/2004/QĐ-BNN ngày 19/8/2004:

a) Phân khoáng trộn STT: 467,499  tại mục II phần 2

b) Phân hữu cơ khoáng STT: 3-5, 21  tại mục VI

c) Phân bón lá  STT: 16, 26-34. 41-42, 59-62, 173, 221-225, 230, 231, 234, 285 tại mục VII.

d) Phân có bổ sung chất điều hòa sinh trưởng STT: 22 - 24  tại mục VIII

 2. Quyết định số: 77/2005/QĐ-BNN ngày 23/11/2005:

a) Phân hữu cơ sinh học STT 17  tại mục III

b) Phân bón lá  STT: 16, 56 -69,116,142 – 144, 158, 187 tại mục VI

3. Quyết định số: 55/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005:

a) Phân bón lá  STT: 67 -69,95 – 102 tại mục VIII 

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Điều 5: Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan đến sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón ở Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2007/QĐ-BNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/2007/QĐ-BNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/02/2007
Ngày hiệu lực06/03/2007
Ngày công báo19/02/2007
Số công báoTừ số 97 đến số 98
Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2020
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2007/QĐ-BNN

Lược đồ Quyết định 10/2007/QĐ-BNN Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất kinh doanh sử dụng ở Việt Nam


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 10/2007/QĐ-BNN Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất kinh doanh sử dụng ở Việt Nam
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu10/2007/QĐ-BNN
     Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
     Người kýBùi Bá Bổng
     Ngày ban hành06/02/2007
     Ngày hiệu lực06/03/2007
     Ngày công báo19/02/2007
     Số công báoTừ số 97 đến số 98
     Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2020
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 10/2007/QĐ-BNN Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất kinh doanh sử dụng ở Việt Nam

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2007/QĐ-BNN Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất kinh doanh sử dụng ở Việt Nam