Quyết định 10/2009/QĐ-UBND

Quyết định 10/2009/QĐ-UBND phê duyệt giá thóc tính thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quyết định 10/2009/QĐ-UBND phê duyệt giá thóc tính thu thuế sử dụng đất đã được thay thế bởi Quyết định 02/2011/QĐ-UBND giá thóc tính thu thuế sử dụng đất nông nghiệp và được áp dụng kể từ ngày 05/02/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2009/QĐ-UBND phê duyệt giá thóc tính thu thuế sử dụng đất


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10/2009/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 02 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ THÓC TÍNH THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật thuế Sử dụng đất nông nghiệp ngày 10/7/1993;

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế Sử dụng đất nông nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 89/TC-TCT ngày 9/11/1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 74/CP về thuế Sử dụng đất nông nghiệp;

Theo đề nghị của Liên ngành Sở Tài chính và Cục Thuế tại tờ trình số 3063/STC-CT ngày 29/12/2008 về việc giá thóc tính cước thu thuế Sử dụng đất nông nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê duyệt giá thóc tính thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là 2.000 đồng/kg (Hai ngàn đồng chẵn).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Quy định về giá thóc tính thu thuế sử dụng đất nông nghiệp tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND ngày 04/4/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp, nhà đất và giá tính thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với cây lâu năm thu hoạch một lần hết hiệu lực kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (để thực hiện);
- VP Chính phủ;
- Website của Chính phủ;
- Bộ Tài chính (Vụ Pháp chế);
- Tổng cục Thuế;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- TTr HĐND; UBND tỉnh (để báo cáo);
- Đoàn đại biểu Quốc hội;
- UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh BR-VT;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Sở Tư pháp (theo dõi);
- Các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- Đài PTTH, Báo BR-VT;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/02/2009
Ngày hiệu lực20/02/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/02/2011
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 10/2009/QĐ-UBND phê duyệt giá thóc tính thu thuế sử dụng đất


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 10/2009/QĐ-UBND phê duyệt giá thóc tính thu thuế sử dụng đất
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu10/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
       Người kýTrần Ngọc Thới
       Ngày ban hành10/02/2009
       Ngày hiệu lực20/02/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/02/2011
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 10/2009/QĐ-UBND phê duyệt giá thóc tính thu thuế sử dụng đất

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2009/QĐ-UBND phê duyệt giá thóc tính thu thuế sử dụng đất