Quyết định 21/2007/QĐ-UBND

Quyết định 21/2007/QĐ-UBND phê duyệt giá thóc tính thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, nhà đất và giá tính thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với cây lâu năm thu hoạch một lần của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nội dung toàn văn Quyết định 21/2007/QĐ-UBND giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp, nhà đất


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2007/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 4 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ THÓC TÍNH THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP, NHÀ ĐẤT VÀ GIÁ TÍNH THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI CÂY LÂU NĂM THU HOẠCH MỘT LẦN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp ngày 10 tháng 7 năm 1993;

Căn cứ Pháp lệnh Thuế nhà đất ngày 31 tháng 7 năm 1992 và Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Thuế nhà, đất ngày 19 tháng 5 năm 1994;

Căn cứ Nghị định số 74/1993/NĐ-CP ngày 25 tháng 10 năm 1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 94/1994/NĐ-CP của Chính phủ về thuế nhà, đất;

Theo đề nghị của Liên sở Tài chính và Cục Thuế tại Tờ trình số 460/TTr-STC-CT ngày 25 tháng 01 năm 2007 và Tờ trình số 717/CT-THDT ngày 08 tháng 02 năm 2007 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc giá thóc tính thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, nhà đất và giá tính thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với cây lâu năm thu hoạch một lần,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay phê duyệt giá thóc tính thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, nhà đất và giá tính thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với cây lâu năm thu hoạch một lần trên dịa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau:

1. Giá thóc tính thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đât:        đồng/ (Một ngàn bảy trăm đồng);

2. Giá tính thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với cây lâu năm thu hoạch một lần:

- Cây bạch đàn, tràm: 380.000 đồng/site đôi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 589/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt giá thuế sử đựng đất nông nghiệp đối với cây lâu năm thu hoạch một lần; Quyết định số 6574/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt giá thóc thu thuế sử đụng đất nông nghiệp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân cỏ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu21/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2007
Ngày hiệu lực14/04/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 21/2007/QĐ-UBND giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp, nhà đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 21/2007/QĐ-UBND giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp, nhà đất
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu21/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
       Người kýTrần Ngọc Thới
       Ngày ban hành04/04/2007
       Ngày hiệu lực14/04/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 21/2007/QĐ-UBND giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp, nhà đất

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 21/2007/QĐ-UBND giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp, nhà đất