Quyết định 10/2010/QĐ-UBND

Quyết định 10/2010/QĐ-UBND ban hành định mức chi trong việc quản lý, xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Quyết định 10/2010/QĐ-UBND định mức chi xử lý tang vật phương tiện đã được thay thế bởi Quyết định 22/2018/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định và nội dung trong 01 Quyết định Kon Tum và được áp dụng kể từ ngày 03/08/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2010/QĐ-UBND định mức chi xử lý tang vật phương tiện


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 10/2010/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 08 tháng 4 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC CHI TRONG VIỆC QUẢN LÝ, XỬ LÝ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16-12-2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008;
Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BTC ngày 20-01-2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng và quản lý số tiền thu được từ xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính.
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 13/TTr-STC ngày 24-3-2010 về việc ban hành định mức chi trong việc quản lý, xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành một số định mức chi trong việc quản lý, xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước, cụ thể như sau:

1- Chi bồi dưỡng làm thêm giờ; bồi dưỡng công tác kiêm nhiệm của cá nhân tham gia điều tra, bắt giữ, quản lý, xử lý tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính (ngoài 8 giờ hành chính theo quy định):

- Mức chi: 30.000 đồng/người/ngày đối với những người làm thêm giờ dưới 4 giờ một ngày.

- Mức chi: 50.000 đồng/người/ngày đối với những người làm thêm giờ trên 4 giờ một ngày.

Số giờ làm thêm được chi bồi dưỡng không được vượt quá 200 giờ/1 năm theo quy định tại Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ.

2- Chi cho công tác tuyên truyền; chi hỗ trợ mua sắm bổ sung trang thiết bị, phương tiện làm việc, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác xử lý vi phạm hành chính. Mức chi theo tình hình thực tế, sự cần thiết và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, nhưng tối đa không quá 10% số thu từ bán tang vật, phương tiện của vụ việc.

3- Chi hỗ trợ ban đầu cho cán bộ, công chức thuộc lực lượng tham gia xử lý vi phạm hành chính bị thương, tai nạn hoặc gia đình của cán bộ, công chức hy sinh khi thi hành công vụ. Mức chi theo thực tế thể hiện trong hóa đơn chứng từ được thủ trưởng của cán bộ, công chức đó xác nhận. Nhưng tối đa không quá 20% số thu từ bán tang vật, phương tiện của vụ việc đó.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác thực hiện theo Thông tư số 12/2010/TT-BTC ngày 20-01-2010 của Bộ Tài chính.

Giao Sở Tài chính hướng dẫn triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước, Thủ trưởng các ngành chức năng có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Quang Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/04/2010
Ngày hiệu lực08/04/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/08/2018
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 10/2010/QĐ-UBND định mức chi xử lý tang vật phương tiện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 10/2010/QĐ-UBND định mức chi xử lý tang vật phương tiện
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu10/2010/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýTrần Quang Vinh
        Ngày ban hành08/04/2010
        Ngày hiệu lực08/04/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/08/2018
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 10/2010/QĐ-UBND định mức chi xử lý tang vật phương tiện

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2010/QĐ-UBND định mức chi xử lý tang vật phương tiện