Quyết định 10/2011/QĐ-UBND

Quyết định 10/2011/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch nông thôn do Doanh nghiệp tư nhân sản xuất và cung cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

Quyết định 10/2011/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt đã được thay thế bởi Quyết định 08/2016/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch nông thôn doanh nghiệp sản xuất cung cấp Vĩnh Long và được áp dụng kể từ ngày 26/03/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2011/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10/2011/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 10 tháng 6 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN DO DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân, ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp nước sạch;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 19/5/2009 của Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;
Căn cứ Thông tư số 100/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại tờ trình số 259/TTr.STC-GCS, ngày 25/10/2010 về việc giá nước sạch nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt tại khu vực nông thôn do Doanh nghiệp tư nhân sản xuất và cung cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, cụ thể như sau:

- Mức giá 4.000 đồng/m3 áp dụng đối với các Doanh nghiệp tư nhân sản xuất và cung cấp nước sạch nông thôn thành lập trước ngày Quyết định này có hiệu lực;

- Mức giá 4.500 đồng/m3 áp dụng đối với các Doanh nghiệp tư nhân sản xuất và cung cấp nước sạch nông thôn thành lập sau ngày Quyết định này có hiệu lực.

- Mức giá nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

- Đơn giá tiêu thụ nước sạch quy định tại Điều này được áp dụng kể từ kỳ hóa đơn tháng 7/2011.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các Doanh nghiệp tư nhân hoạt động sản xuất, cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy; HĐND tỉnh;
- CT,các PCT.UBT;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Bộ Tài chính;
- Các Phong NC;
- Lưu: VT. 6.14.05.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/06/2011
Ngày hiệu lực20/06/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/03/2016
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 10/2011/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 10/2011/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu10/2011/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýTrương Văn Sáu
        Ngày ban hành10/06/2011
        Ngày hiệu lực20/06/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/03/2016
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 10/2011/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2011/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt