Quyết định 10/2011/QĐ-UBND

Quyết định 10/2011/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí trường cao đẳng y tế từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 do tỉnh Tiền Giang ban hành

Quyết định 10/2011/QĐ-UBND quản lý và sử dụng học phí Cao đẳng Y tế Tiền Giang đã được thay thế bởi Quyết định 56/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban tỉnh Tiền Giang và được áp dụng kể từ ngày 10/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2011/QĐ-UBND quản lý và sử dụng học phí Cao đẳng Y tế Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2011/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 28 tháng 3 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỌC PHÍ  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ TIỀN GIANG TỪ NĂM HỌC 2010 - 2011 ĐẾN NĂM HỌC 2014 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 268/2010/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định mức thu học phí đối với Trường Đại học Tiền Giang, các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015;

Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng học phí của Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang, cụ thể như sau:

1. Đối tượng thu học phí:

a) Học sinh, sinh viên học tập tại Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang.

b) Học sinh, sinh viên học các lớp do Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang liên kết đào tạo theo phương thức giáo dục thường xuyên với cơ sở giáo dục - đào tạo khác.

2. Mức thu học phí:

a) Học sinh, sinh viên học tập tại Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang:

Đơn vị tính: ngàn đồng/năm/học sinh - sinh viên

Năm học

Trình độ đào tạo

2010 -2011

2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2015

Trung cấp chuyên nghiệp

2.380

3.185

3.990

4.795

5.600

Cao đẳng

2.720

3.640

4.560

5.480

6.400

b) Học sinh, sinh viên theo học các lớp do Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang liên kết đào tạo theo phương thức giáo dục thường xuyên với cơ sở giáo dục - đào tạo khác và học sinh, sinh viên thuộc diện đào tạo ngoài chi tiêu ngân sách nhà nước đang học tập tại Trường:

 Đơn vị tính: ngàn đồng/năm/học sinh - sinh viên

Năm học

Trình độ đào tạo

2010 -2011

2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2015

Trung cấp chuyên nghiệp

3.570

4.770

5.980

7.190

8.400

Cao đẳng

4.080

5.460

6.840

8.220

9.600

3. Tổ chức thu, quản lý và sử dụng học phí:

a) Tổ chức thu học phí:

- Học phí được thu 10 tháng/năm. Trong trường hợp tổ chức giảng dạy, học tập theo học chế tín chỉ, Trường quy đổi để thu học phí theo tín chỉ song tổng số học phí thu theo tín chỉ của cả khóa học không được vượt quá mức học phí quy định cho khóa học nếu thu theo năm học;

- Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang sử dụng biên lai thu học phí theo quy định của Bộ Tài chính để thu học phí và có trách nhiệm tổ chức thu học phí với mức thu quy định ở khoản 1, 2 điều này;

- Việc miễn, giảm học phí, thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015.

b) Quản lý và sử dụng học phí:

- Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang có trách nhiệm tổ chức thu học phí và nộp vào Kho bạc Nhà nước theo quy định hiện hành;

- Nguồn thu học phí được sử dụng theo quy định về phí, lệ phí hiện hành và quy định của Chính phủ về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

- Thu, chi học phí phải tổng hợp chung vào báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước cùng kỳ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước hiện hành.

4. Thời gian thực hiện:

Mức thu học phí trên được thực hiện kể từ học kỳ II năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015.

Điều 2. Giao cho Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang, thủ trưởng các sở, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2011
Ngày hiệu lực07/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/01/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 10/2011/QĐ-UBND quản lý và sử dụng học phí Cao đẳng Y tế Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 10/2011/QĐ-UBND quản lý và sử dụng học phí Cao đẳng Y tế Tiền Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu10/2011/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýPhan Văn Hà
        Ngày ban hành28/03/2011
        Ngày hiệu lực07/04/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/01/2017
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 10/2011/QĐ-UBND quản lý và sử dụng học phí Cao đẳng Y tế Tiền Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2011/QĐ-UBND quản lý và sử dụng học phí Cao đẳng Y tế Tiền Giang