Quyết định 10/2012/QĐ-UBND

Quyết định 10/2012/QĐ-UBND thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch, văn bản về bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành

Quyết định 10/2012/QĐ-UBND thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch, văn bản đã được thay thế bởi Quyết định 32/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 10/2012/QĐ-UBND công chứng bất động sản Phú Thọ 2016 và được áp dụng kể từ ngày 03/11/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2012/QĐ-UBND thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch, văn bản


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2012/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 08 tháng 3 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH, VĂN BẢN VỀ BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Bộ Luật Dân sự năm 2005;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 10/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Xây dựng quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề Công chứng ở Việt Nam đến năm 2020”;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 17/STP-TTr ngày 16/02/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho công chứng viên thuộc tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh Phú Thọ thực hiện công chứng:

1. Các hợp đồng, giao dịch, văn bản về bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ mà bên có bất động sản là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (Trừ những hợp đồng, giao dịch, văn bản về bất động sản trong các khu công nghiệp nơi có Ban quản lý do Ban quản lý xác nhận).

2. Các hợp đồng, giao dịch, văn bản về bất động sản mà bên có bất động sản là hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ.

3. Các hợp đồng, giao dịch, văn bản về bất động sản mà bên có bất động sản là hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn các xã, thị trấn nơi có tổ chức hành nghề công chứng đóng trụ sở.

Điều 2. Đối với các hợp đồng, giao dịch, văn bản về bất động sản mà bên có bất động sản là hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn các xã, thị trấn chưa có tổ chức hành nghề công chứng đóng trụ sở thì khuyến khích các hộ gia đình, cá nhân thực hiện công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; những trường hợp không thực hiện công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng thì thực hiện chứng thực tại UBND xã, thị trấn nơi có bất động sản.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 13/01/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ về thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thực hiện.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Dân Mạc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/03/2012
Ngày hiệu lực18/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/11/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 10/2012/QĐ-UBND thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch, văn bản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 10/2012/QĐ-UBND thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch, văn bản
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu10/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
       Người kýHoàng Dân Mạc
       Ngày ban hành08/03/2012
       Ngày hiệu lực18/03/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/11/2016
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 10/2012/QĐ-UBND thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch, văn bản

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2012/QĐ-UBND thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch, văn bản