Quyết định 80/2009/QĐ-UBND

Quyết định 80/2009/QĐ-UBND về thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng giao dịch về bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành

Quyết định 80/2009/QĐ-UBND thực hiện công chứng chứng thực hợp đồng giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã được thay thế bởi Quyết định 10/2012/QĐ-UBND thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch, văn bản và được áp dụng kể từ ngày 18/03/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 80/2009/QĐ-UBND thực hiện công chứng chứng thực hợp đồng giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 80/2009/QĐ-UBND

Việt Trì, ngày 13 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THỰC HIỆN CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH VỀ BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 28 ngày 12 tháng 01 năm 2009.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho công chứng viên thuộc tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh Phú Thọ thực hiện công chứng:

1. Các hợp đồng giao dịch về bất động sản đối với các tổ chức, đơn vị kinh tế, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Các hợp đồng giao dịch dân sự về bất động sản của cá nhân, hộ gia đình trên phạm vi thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ.

Điều 2. Các hợp đồng giao dịch về nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại các thị xã, thị trấn thì cá nhân, hộ gia đình được lựa chọn công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại UBND xã, thị trấn.

Điều 3. Các hợp đồng giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (không phải là nhà ở), bên có quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất là hộ gia đình, cá nhân được lựa chọn công chứng hoặc chứng thực tại UBND xã, thị trấn.

Điều 4. Công chứng viên, người thực hiện chứng thực cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp yêu cầu công chứng, chứng thực hợp đồng giao dịch về bất động sản phải tuân thủ quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký; Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND huyện, thành, thị; tổ chức hành nghề công chứng; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; cơ quan; tổ chức và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 80/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu80/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/01/2009
Ngày hiệu lực23/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/03/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 80/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 80/2009/QĐ-UBND thực hiện công chứng chứng thực hợp đồng giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 80/2009/QĐ-UBND thực hiện công chứng chứng thực hợp đồng giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu80/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýNguyễn Ngọc Hải
        Ngày ban hành13/01/2009
        Ngày hiệu lực23/01/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/03/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 80/2009/QĐ-UBND thực hiện công chứng chứng thực hợp đồng giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 80/2009/QĐ-UBND thực hiện công chứng chứng thực hợp đồng giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ