Quyết định 10/2013/QĐ-UBND

Quyết định 10/2013/QĐ-UBND sửa đổi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang kèm theo Quyết định 35/2008/QĐ-UBND

Quyết định 10/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 35/2008/QĐ-UBND Hậu Giang đã được thay thế bởi Quyết định 15/2014/QĐ-UBND sửa đổi 35/2008/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Sở Văn hóa Thể thao Hậu Giang và được áp dụng kể từ ngày 16/06/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 35/2008/QĐ-UBND Hậu Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2013/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 20 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 35/2008/QĐ-UBND NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh Hậu Giang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:

1. Bổ sung Khoản 30 vào Điều 2 như sau:

30. Về công tác pháp chế:

Thực hiện công tác pháp chế theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan”.

2. Khoản 2 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Cơ cấu tổ chức bộ máy:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ;

+ Phòng Tổ chức cán bộ;

+ Phòng Nghiệp vụ văn hóa;

+ Phòng Nghiệp vụ thể dục thể thao;

+ Phòng Nghiệp vụ du lịch;

+ Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình;

+ Phòng Kế hoạch - Tài chính;

+ Phòng Pháp chế;

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

+ Bảo tàng tỉnh;

+ Thư viện tỉnh;

+ Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh;

+ Trung tâm Văn hóa tỉnh;

+ Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng;

+ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh (gọi tắt là Trung tâm

Thể dục thể thao);

+ Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch;

+ Trường Nghiệp vụ Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2012 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh Hậu Giang.

Điều 3. Giám đốc Sở: Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Công Chánh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2013
Ngày hiệu lực30/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/06/2014
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 10/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 35/2008/QĐ-UBND Hậu Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 10/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 35/2008/QĐ-UBND Hậu Giang
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu10/2013/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
      Người kýTrần Công Chánh
      Ngày ban hành20/05/2013
      Ngày hiệu lực30/05/2013
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/06/2014
      Cập nhật6 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 10/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 35/2008/QĐ-UBND Hậu Giang

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 35/2008/QĐ-UBND Hậu Giang