Quyết định 10/2016/QĐ-UBND

Quyết định 10/2016/QĐ-UBND điều chỉnh Quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Quyết định 10/2016/QĐ-UBND điều chỉnh tuyến đường thời gian hạn chế lưu thông giao thông Nghệ An đã được thay thế bởi Quyết định 70/2016/QĐ-UBND tuyến đường thời gian hạn chế lưu thông phương tiện giao thông Nghệ An và được áp dụng kể từ ngày 20/12/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2016/QĐ-UBND điều chỉnh tuyến đường thời gian hạn chế lưu thông giao thông Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2016/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 18 tháng 01 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH QUY ĐỊNH VỀ TUYẾN ĐƯỜNG, THỜI GIAN HẠN CHẾ LƯU THÔNG CỦA CÁC PHƯƠNG TIỆN THAM GIA GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Xét đề ngh của S Giao thông vận tải tại văn bản số 114/SGTVT-VT ngày 14/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cụ thể:

1. Điều chỉnh phạm vi hạn chế các phương tiện hoạt động trên một số tuyến đường thuộc địa bàn thành ph Vinh (Điều chỉnh khoản 1, 2, 4 Điều 4 Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 28/7/2014 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành ph Vinh, tỉnh Nghệ An):

"1. Cấm các loại xe tải có tổng trọng lượng (bao gồm trọng lượng xe cộng hàng cho phép tham gia giao thông theo thiết kế) từ 4,0 tấn trở lên và xe ô tô khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe công vụ; xe buýt; xe hợp đồng; xe tham quan du lịch; xe đưa đón cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang; xe phục vụ tang lễ, phục vụ đám cưới) hoạt động từ 06h00 đến 22h00 hàng ngày trên các tuyến đường được quy định tại phụ lục số 01 kèm theo Quyết định s 43/2014/QĐ-UBND ngày 28/7/2014. Riêng các tuyến đường: Trường Thi, Hồ Tùng Mậu, Lê Mao (đoạn từ ngã 5 Bưu điện Tỉnh đến giao đường Trần Phú) thời gian cấm 24/24 giờ hàng ngày.

2. Cấm các loại xe tải có tổng trọng lượng (bao gồm trọng lượng xe cộng hàng cho phép tham gia giao thông theo thiết kế ) từ 10,0 tấn trở lên và xe ô tô khách trên 16 ch (trừ xe công vụ; xe buýt; xe hợp đồng; xe tham quan du lịch; xe đưa đón cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang; xe phục vụ tang lễ, phục vụ đám cưới) hoạt động từ 06h00 đến 22h00 hàng ngày trên các tuyến đường được quy định tại Phụ lục số 02 kèm theo Quyết định s 43/2014/QĐ-UBND ngày 28/7/2014.

4. Cấm các loại xe vận chuyển hàng hóa liên tỉnh có tổng trọng lượng (bao gồm trọng lượng xe cộng hàng cho phép tham gia giao thông theo thiết kế) trên 10 tấn vào thành phố Vinh theo Quốc lộ 1A, trừ các xe đã được UBND tỉnh cho phép và xe của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu giao nhận hàng hóa trong địa bàn thành phố Vinh được ra vào với điều kiện phải có đủ thủ tục giao nhận hàng hóa hoặc được UBND thành phố Vinh cho phép"

2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 28/7/2014 của UBND tnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký,

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Vinh, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
-
Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
-
TT Tnh ủy, HĐND Tỉnh (B/c);
-
Đoàn ĐBQH, HĐND tnh;
-
Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
-
Các Phó chánh Văn phòng UBND tnh;
-
Trung tâm Công báo;
-
Lưu VT.UB, ĐTXD(A).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thanh Điền

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/01/2016
Ngày hiệu lực28/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/12/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 10/2016/QĐ-UBND điều chỉnh tuyến đường thời gian hạn chế lưu thông giao thông Nghệ An


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 10/2016/QĐ-UBND điều chỉnh tuyến đường thời gian hạn chế lưu thông giao thông Nghệ An
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu10/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
       Người kýHuỳnh Thanh Điền
       Ngày ban hành18/01/2016
       Ngày hiệu lực28/01/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/12/2016
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 10/2016/QĐ-UBND điều chỉnh tuyến đường thời gian hạn chế lưu thông giao thông Nghệ An

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2016/QĐ-UBND điều chỉnh tuyến đường thời gian hạn chế lưu thông giao thông Nghệ An