Quyết định 1015/QĐ-NHNN

Quyết định 1015/QĐ-NHNN năm 2009 về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Quyết định 1015/QĐ-NHNN mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam đã được thay thế bởi Quyết định 1250/QĐ-NHNN mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam và được áp dụng kể từ ngày 01/06/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 1015/QĐ-NHNN mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1015/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨC LÃI SUẤT CƠ BẢN BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam là 7,0%/năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2009 và thay thế Quyết định số 626/QĐ-NHNN ngày 24 tháng 3 năm 2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Lưu: VP, Vụ CSTT.

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1015/QĐ-NHNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1015/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2009
Ngày hiệu lực01/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1015/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 1015/QĐ-NHNN mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 1015/QĐ-NHNN mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu1015/QĐ-NHNN
      Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
      Người kýNguyễn Văn Giàu
      Ngày ban hành29/04/2009
      Ngày hiệu lực01/05/2009
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2009
      Cập nhật7 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1015/QĐ-NHNN mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1015/QĐ-NHNN mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam