Quyết định 1015/QĐ-UBND

Quyết định 1015/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt phương án giá đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại địa bàn thị trấn Quế, huyện Kim Bảng do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1015/QĐ-UBND 2017 đấu giá quyền sử dụng đất Kim Bảng Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1015/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 05 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN GIÁ ĐẤT ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THỊ TRẤN QUẾ, HUYỆN KIM BẢNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định 50/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Xét Tờ trình số 1134/TTr-STC ngày 22/6/2017 của Sở Tài chính về việc xin phê duyệt phương án giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất, tại địa bàn thị trấn Quế, huyện Kim Bảng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án giá đất để đấu giá quyền sử dụng đất, tại địa bàn thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, như sau:

* Phạm vi áp dụng:

Vị trí đấu giá theo Thông báo số 15/TB-UBND ngày 17/2/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về Địa điểm xây dựng khu đấu giá quyển sử dụng đất tại thị trấn Quế, huyện Kim Bảng.

* Phương án giá đất:

Lô E24 thuộc khu vực 2, vị trí 2 đường nội bộ khu tái định cư kè Quế I và II; diện tích: 104,5m2. Giá duyệt: 3.000.000 đồng/m2

Điều 2. Mức giá để đấu giá quyền sử dụng đất có giá trị trong vòng 6 tháng kể từ ngày ban hành Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng: Thống nhất với cơ quan quản lý giao thông về chỉ giới các lô đất liền kề với các tuyến đường bộ trước khi đấu giá và sau khi hoàn thành công tác GPMB, tổ chức thực hiện theo quy định tại Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2280/UBND-KTTH ngày 28/12/2012 về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo);
- PCT UBND tỉnh (Trương Quốc Huy);

- Như điều 3;
- VPUB: LĐVP, TN (L);
- Lưu VT, KT.

QD 29 PAĐGĐ

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Quốc Huy

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/2017
Ngày hiệu lực05/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1015/QĐ-UBND 2017 đấu giá quyền sử dụng đất Kim Bảng Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1015/QĐ-UBND 2017 đấu giá quyền sử dụng đất Kim Bảng Hà Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýTrương Quốc Huy
        Ngày ban hành05/07/2017
        Ngày hiệu lực05/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1015/QĐ-UBND 2017 đấu giá quyền sử dụng đất Kim Bảng Hà Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1015/QĐ-UBND 2017 đấu giá quyền sử dụng đất Kim Bảng Hà Nam

           • 05/07/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/07/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực