Quyết định 1017/QĐ-UBND

Quyết định 1017/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt phương án giá đất để đấu giá quyền sử dụng đất, tại địa bàn xã Tiên Nội, huyện Duy Tiên do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1017/QĐ-UBND 2017 đấu giá quyền sử dụng đất Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1017/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 05 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN GIÁ ĐẤT ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ TIÊN NỘI, HUYỆN DUY TIÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định 50/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Xét Tờ trình số 1122/TTr-STC ngày 21/6/2017 của Sở Tài chính về việc xin phê duyệt phương án giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất, tại địa bàn xã Tiên Nội, huyện Duy Tiên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án giá đất để đấu giá quyền sử dụng đất, tại địa bàn xã Tiên Nội, huyện Duy Tiên, như sau:

* Phạm vi áp dụng

Vị trí đấu giá có đầu tư hạ tầng theo Thông báo số 138/TB-UBND ngày 12/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về Địa điểm xây dựng Khu đấu giá quyền sử dụng đất vị trí xen kẹp tại xã Tiên Nội huyện Duy Tiên.

* Phương án giá đất

a) Lô số 1, 31, 43 (thuộc Khu vực 1, vị trí 1) với tổng diện tích 310 m2

Giá duyệt: 3.500.000 đồng/m2

b) Từ lô số 02 đến lô số 9; từ lô số 22 đến lô số 30, từ lô số 44 đến lô 60 (thuộc Khu vực 1, vị trí 1 với tổng diện tích 3.400 m2)

Giá duyệt: 3.200.000 đồng/m2

c) Lô số 10 và 21 (Thuộc Khu vực 1, vị trí 1 với tổng diện tích 200 m2)

Giá duyệt: 3.000.000 đồng/m2

d) Lô số 11, 42, 61, 79, 100, 101 (Thuộc Khu vực 1, vị trí 2 với tổng diện tích là 688 m2)

Giá duyệt: 2.000.000 đồng/m2

e) Từ lô số 12 đến lô 20; từ lô 32 đến lô 41; từ lô 62 đến lô 78; từ lô 80 đến lô 99; từ lô 102 đến lô 117 và từ lô 119 đến lô 121. (Tổng diện tích là: 7.612 m2)

- Lô 12 đến 20, lô 32 đến 41, lô 62 đến lô 78, lô 80 đến 99, lô 102 đến 117.

Giá duyệt: 1.800.000 đồng/m2

- Lô 118. Giá duyệt: 3.500.000 đồng/m2

- Lô 119, lô 120, lô 121. Giá duyệt: 3.200.000 đồng/m2

Điều 2. Mức giá để đấu giá quyền sử dụng đất có giá trị trong vòng 6 tháng kể từ ngày ban hành Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên: Sau khi hoàn thành công tác GPMB, tổ chức thực hiện theo quy định tại Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2280/UBND-KTTH ngày 28/12/2012 về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo);
- PCT UBND tỉnh (Trương Quốc Huy);

- Như điều 3;
- VP
UB: LĐVP, TN (L);
- Lưu VT, KT.

QD 30 PAĐGĐ

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Quốc Huy

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/2017
Ngày hiệu lực05/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1017/QĐ-UBND 2017 đấu giá quyền sử dụng đất Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1017/QĐ-UBND 2017 đấu giá quyền sử dụng đất Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýTrương Quốc Huy
        Ngày ban hành05/07/2017
        Ngày hiệu lực05/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1017/QĐ-UBND 2017 đấu giá quyền sử dụng đất Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1017/QĐ-UBND 2017 đấu giá quyền sử dụng đất Tiên Nội Duy Tiên Hà Nam

           • 05/07/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/07/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực