Quyết định 1018/2008/QĐ-UBND

Quyết định 1018/2008/QĐ-UBND về bãi bỏ quy định thu lệ phí địa chính khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn (hoặc sản xuất kinh doanh nông, lâm ngư nghiệp) tại Quyết định số 3821/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

Quyết định 1018/2008/QĐ-UBND bãi bỏ quy định thu lệ phí địa chính đã được thay thế bởi Quyết định 3210/2010/QĐ-UBND lệ phí cấp giấy chứng nhận Quảng Ninh và được áp dụng kể từ ngày 06/11/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 1018/2008/QĐ-UBND bãi bỏ quy định thu lệ phí địa chính


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1018/2008/QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 7 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUY ĐỊNH THU LỆ PHÍ ĐỊA CHÍNH KHI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH,CÁ NHÂN Ở NÔNG THÔN (HOẶC SẢN XUẤT KINH DOANH NÔNG, LÂM NGƯ NGHIỆP) TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 3821/2007/QĐ-UBND NGÀY 16/10/2007 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn một số loại phí, lệ phí;
Thực hiện Văn bản số 2091/BTC-CST ngày 25/02/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc miễn giảm các khoản phí, lệ phí theo Danh mục các loại phí, lệ phí được miễn ban hành kèm theo Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 748/TC-QLG ngày 27/3/2008
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

- Bãi bỏ quy định mức thu lệ phí địa chính đối với trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại điểm 2.1, mục 2 Phụ lục kèm theo Quyết định số 3821/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh.

- Hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn (hoặc sản xuất kinh doanh nông, lâm ngư nghiệp) được miễn lệ phí địa chính khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điều 2. Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 3821/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các ngành, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- TT Tỉnh uỷ, TTHĐND tỉnh (báo cáo);
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- CT,P1,P2,P3;
- Như điều 4 (thực hiện);
- V0, V1, TH1,NC,TM2;
- Lưu:VT,TM2.
75 bản, QĐ94

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vũ Nguyên Nhiệm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1018/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1018/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/04/2008
Ngày hiệu lực07/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1018/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1018/2008/QĐ-UBND bãi bỏ quy định thu lệ phí địa chính


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1018/2008/QĐ-UBND bãi bỏ quy định thu lệ phí địa chính
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1018/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
       Người kýVũ Nguyên Nhiệm
       Ngày ban hành07/04/2008
       Ngày hiệu lực07/04/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2015
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1018/2008/QĐ-UBND bãi bỏ quy định thu lệ phí địa chính

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1018/2008/QĐ-UBND bãi bỏ quy định thu lệ phí địa chính