Quyết định 10192/QĐ-CT-THNVDT

Quyết định 10192/QĐ-CT-THNVDT năm 2009 về bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ một số loại tài sản như: tàu thuyền, ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao do Cục trưởng Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 10192/QĐ-CT-THNVDT ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ tàu thuyền, ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 10192/QĐ-CT-THNVDT

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ MỘT SỐ LOẠI TÀI SẢN NHƯ: TÀU THUYỀN, Ô TÔ, XE MÁY, SÚNG SĂN, SÚNG THỂ THAO

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ

Căn cứ Pháp lệnh Phí, Lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/08/2001;
Căn cứ Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về LPTB;
Căn cứ Thông tư 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về Lệ phí trước bạ;
Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BTC ngày 08/01/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Quyết định số 49/2007/QĐ-BTC ngày 15/06/2007 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế;
Căn cứ Quyết định số 2983/QĐ-UBND ngày 29/12/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc “Ủy quyền cho Cục trưởng Cục thuế thành phố Hà Nội ký Quyết định ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại tài sản như: tàu, thuyền, ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao áp dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội”;
Căn cứ công văn số TMV-A164/2009 ngày 05/06/2009 của C.ty ô tô TOYOTA Việt Nam, công văn ngày 01/5/2009 của C.ty CP ô tô YUEJIN Việt Nam và giá cả trên thị trường thành phố Hà Nội ở thời điểm hiện tại;
Căn cứ biên bản liên ngành của phòng Tổng hợp nghiệp vụ dự toán Cục thuế và ban Giá Sở Tài Chính Hà Nội ngày 04/6/2009 về việc thống nhất mức giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại ô tô, xe máy áp dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 7041/QĐ-CT-THNVDT ngày 29/4/2009, số 21212/QĐ-CT-THNVDT ngày 30/12/2008 của Cục Thuế TP Hà Nội;
Theo đề nghị của Phòng Tổng hợp Nghiệp vụ Dự toán Cục thuế Thành phố Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung, điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ các loại ô tô tại các Quyết định trước đây của Cục Thuế thành phố Hà Nội như sau:

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

STT

LOẠI TÀI SẢN

GIÁ TÍNH LPTB XE MỚI SẢN XUẤT NĂM

1999-2000

2001-2002

2003-2004

2005-2006

2007-2009

CHƯƠNG I: XE Ô TÔ DO CÁC HÃNG NHẬT BẢN SẢN XUẤT

I. XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10 CHỖ NGỒI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG HÓA)

6

NHÃN HIỆU HONDA

 

 

 

 

 

 

HONDA ACCORD

 

 

 

 

 

 

EX MT 2.4; 05 chỗ

620

690

770

860

1.070

 

EX AT 2.4; 05 chỗ

650

720

800

890

1.110

 

HONDA CIVIC

 

 

 

 

 

 

1.7; 05 chỗ

410

450

500

 

 

 

DX MT 1.7; 05 chỗ

390

430

480

 

 

 

DX AT 1.7; 05 chỗ

410

460

510

 

 

 

HONDA CR-V

 

 

 

 

 

 

EX 2.0; 05 chỗ

550

610

680

760

950

 

EX-L 2WD 2.4; 05 chỗ

700

780

870

970

1.210

 

EX-L 4WD 2.4; 05 chỗ

750

830

920

1.020

1.270

12

NHÃN HIỆU TOYOTA

 

 

 

 

 

 

TOYOTA COROLLA

 

 

 

 

 

 

GLI 1.8; 05 chỗ

410

460

510

520

650

 

TOYOTA YARIS

 

 

 

 

 

 

1.3; 05 chỗ

320

360

400

440

550

CHƯƠNG II: XE Ô TÔ DO CÁC HÃNG ĐỨC SẢN XUẤT

I. XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10 CHỖ NGỒI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG HÓA)

2

NHÃN HIỆU MERCEDES-BENZ

 

 

 

 

 

 

MERCEDED-BENZ C-CLASS

 

 

 

 

 

 

C220

1.100

1.220

1.360

1.510

1.885

CHƯƠNG III: XE Ô TÔ DO CÁC HÃNG MỸ, CANADA SẢN XUẤT

I. XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10 CHỖ NGỒI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG HÓA)

5

NHÃN HIỆU CHRYSLER

 

 

 

 

 

 

CHRYSLER 300

 

 

 

 

 

 

C 5.7; 05 chỗ

410

460

510

880

1.100

CHƯƠNG IV: XE Ô TÔ DO CÁC HÃNG ANH, PHÁP, ITALIA, THỤY ĐIỂN VÀ CÁC NƯỚC KHÁC SẢN XUẤT

I. XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10 CHỖ NGỒI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG HÓA)

3

NHÃN HIỆU LAND ROVER

 

 

 

 

 

 

LAND ROVER RANGER ROVER

 

 

 

 

 

 

VOGUE 3.6; 05 chỗ

1.790

1.990

2.210

2.450

3.059

 

LAND ROVER DISCOVERY3

 

 

 

 

 

 

4.4; 07 chỗ

1.380

1.530

1.700

1.890

2.365

CHƯƠNG V: XE Ô TÔ DO CÁC HÃNG HÀN QUỐC SẢN XUẤT

I. XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10 CHỖ NGỒI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG HÓA)

1

NHÃN HIỆU HYUNDAI

 

 

 

 

 

 

HYUNDAI XG

 

 

 

 

 

 

3.0; 05 chỗ

630

700

780

862

 

3

NHÃN HIỆU DAEWOO

 

 

 

 

 

 

DAEWOO KALOS

 

 

 

 

 

 

1.2; 05 chỗ

260

290

320

350

 

 

DAEWOO LACETTI

 

 

 

 

 

 

1.6; 05 chỗ

260

290

320

360

456

CHƯƠNG VII: XE Ô TÔ DO CÁC HÃNG TRUNG QUỐC, ĐÀI LOAN SẢN XUẤT

I. XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10 CHỖ NGỒI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG HÓA)

1

NHÃN HIỆU MG

 

 

 

 

 

 

NJ7180

 

 

 

 

240

CHƯƠNG IIX: XE Ô TÔ DO VIỆT NAM SẢN XUẤT

I. XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10 CHỖ NGỒI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG HÓA)

14

NHÃN HIỆU TOYOTA

 

 

 

 

 

 

COROLLA 2.0; 05 chỗ

 

 

 

 

671

Điều 2. Điều chỉnh số loại xe đã ban hành tại quyết định số 9713/QĐ-CT-THNVDT ngày 11/6/2009 của Cục Thuế TP Hà Nội:

ĐÃ BAN HÀNH

ĐIỀU CHỈNH

CHƯƠNG IX: XE Ô TÔ DO VIỆT NAM SẢN XUẤT

I. XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI (KỂ CẢ VỪA CHỞ NGƯỜI VỪA CHỞ HÀNG HÓA)

NHÃN HIỆU MERCEDES-BENZ

 

GLK 4MATIC

GLK 280 4MATIC

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đối với việc tính, thu lệ phí trước bạ và được áp dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội (riêng: việc áp dụng giá tính lệ phí trước bạ để truy thu thuế GTGT và TNDN đối với các doanh nghiệp bán xe thấp hơn giá thông báo đối với xe ô tô do công ty ô tô TOYOTA Việt Nam sản xuất được áp dụng từ ngày 08/06/2009).

Điều 4. Phòng Tổng hợp nghiệp vụ dự toán, các Phòng Thanh tra thuế, các Phòng Kiểm tra thuế thuộc văn phòng Cục Thuế, các Chi cục Thuế quận, huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Tổng cục thuế (để báo cáo);
- UBND Thành phố Hà Nội (để báo cáo);
- Sở Tài chính Hà Nội (để phối hợp);
- Như điều 4; (để thực hiện);
- Lưu: HCLT, THNVDT (3 bản).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG   
Thái Dũng Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10192/QĐ-CT-THNVDT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10192/QĐ-CT-THNVDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/06/2009
Ngày hiệu lực19/06/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10192/QĐ-CT-THNVDT

Lược đồ Quyết định 10192/QĐ-CT-THNVDT ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ tàu thuyền, ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 10192/QĐ-CT-THNVDT ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ tàu thuyền, ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu10192/QĐ-CT-THNVDT
     Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
     Người kýThái Dũng Tiến
     Ngày ban hành19/06/2009
     Ngày hiệu lực19/06/2009
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật12 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 10192/QĐ-CT-THNVDT ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ tàu thuyền, ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 10192/QĐ-CT-THNVDT ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ tàu thuyền, ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao