Quyết định 102/2000/QĐ-UB

Quyết định 102/2000/QĐ-UB về thu tiền sử dụng mặt đất, khoảng không để quảng cáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định 102/2000/QĐ-UB thu tiền sử dụng mặt đất khoảng không để quảng cáo Đà Nẵng đã được thay thế bởi Quyết định 213/2004/QĐ-UB mức thu quản lý sử dụng phí và được áp dụng kể từ ngày 14/01/2005.

Nội dung toàn văn Quyết định 102/2000/QĐ-UB thu tiền sử dụng mặt đất khoảng không để quảng cáo Đà Nẵng


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 102/2000/QĐ-UB

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 9 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THU TIỀN SỬ DỤNG MẶT ĐẤT, KHOẢNG KHÔNG ĐỂ QUẢNG CÁO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và Thông tư số 54/1999/TT/BTC ngày 10 tháng 5 năm 1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/1999/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2000/NQ/HĐ ngày 19 tháng 7 năm 2000 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VI - Nhiệm kỳ 1999 - 2004, kỳ họp thứ 3;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

1. Các doanh nghiệp (cơ sở) hoạt động kinh doanh dịch vụ quảng cáo có sử dụng đất công, bến bãi, mặt nước, khoảng không thuộc nhà nước quản lý để quản cáo đều phải nộp phí để sử dụng đất công, bến bãi, mặt nước, khoảng không.

2. Đối với các khoản thu về cho thuê mặt đất, bến bãi, mặt nước tường rào, tường nhà để quản cáo thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp, của cá nhân thực hiện nộp thuế theo quy định của các luật thuế hiện hành.

3. Phí sử dụng đất công, bến, bãi, mặt nước, khoảng không để quảng cáo mỗi năm thu một lần vào thời điểm cấp giấy phép thực hiện quảng cáo hoặc gia hạn giấy phép quảng cáo.

Điều 2: Mức thu phí sử dụng đất công, khoảng không để quảng cáo được quy định như sau:

Vị Trí

 

Loại
đường
phố

Theo trục đường: trên vỉa hè, tường rào, tường nhà, khoảng không (đồng/m2)

Nơi đường giao nhau (áp dụng theo loại đường cao nhất nơi giao lộ) (đồng/m2)

Trên giải phân luồng đường (đồng/m2).

Băng rôn, dây đèn, dây cờ, phướn (đ/cái).

Loại 1

Loại 2

Loại 3

Loại 4

75.000

50.000

30.000

20.000

150.000

100.000

60.000

40.000

230.000

150.000

90.000

60.000

180.000

120.000

70.000

50.000

+ Đối với các vị trí đặc biệt: ven bờ Sông Hàn, nhà ga, bến tàu, bến xe, sân bay, bến cảng, 2 đầu cầu và trên cầu Sông Hàn... mức thu tối thiểu là 300.000 đồng/m2 và tổ chức đấu giá nếu có 2 đối tượng cùng muốn thuê.

+ Đối với kiệt hẻm: Khoảng cách biển quảng cáo cách đường phố chính (tính từ tường trước của nhà mặt tiền) dưới 25m tính giảm 20% so với quảng cáo ở vỉa hè, tường rào, tường nhà của mặt tiền đường phố chính.

+ Các vị trí khác: tính theo kiệt hẽm.

Điều 3:

1) Giao Sở Văn hoá - Thông tin (Trung tâm Quản lý quảng cáo Đà Nẵng) trực tiếp thu phí quy định tại khoản 1, Điều 1 Quyết định này. Đơn vị trực tiếp thu phải nộp toàn bộ tiền thu được vào ngân sách Nhà nước. Đơn vị trực tiếp thu được trích 10% trên tổng số tiền thu được để chi phí cho công tác quản lý và tổ chức thu.

2) Chứng từ thu: sử dụng biên lai thu phí do Cục Thuế phát hành. Chứng từ thu được quản lý và sử dụng theo quy định hiện hành của nhà nước.

3) Các trường hợp miễn, giảm khoản thu phí quy định tại Điều 1 Quyết định này do UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định cho từng trường hợp cụ thể.

Điều 4: Sở Tài chính - Vật giá chủ trì phối hợp với Cục Thuế, Sở Văn hoá - Thông tin, Kho bạc Nhà nước thành phố Đà Nẵng hướng dẫn tổ chức thực hiện quản lý thu, quản lý và sử dụng nguồn thu phí quy định tại Điều 1 Quyết định này theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 2664/QĐ-UB ngày 28 tháng 5 năm 1999 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Điều 6: Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Sở Văn hoá -Thông tin, Giám đốc Sở Thương mại; Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
-Như điều 6;
-TVTU, TTHĐND TP;
-CT, các PCT UBND TP;
-UBND quận, huyện;
-CPVP, CV VPUBND TP;
-Lưu VT, KTTH(3).

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Năm

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 102/2000/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu102/2000/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/09/2000
Ngày hiệu lực03/10/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2005
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 102/2000/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 102/2000/QĐ-UB thu tiền sử dụng mặt đất khoảng không để quảng cáo Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 102/2000/QĐ-UB thu tiền sử dụng mặt đất khoảng không để quảng cáo Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu102/2000/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýHuỳnh Năm
        Ngày ban hành18/09/2000
        Ngày hiệu lực03/10/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2005
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 102/2000/QĐ-UB thu tiền sử dụng mặt đất khoảng không để quảng cáo Đà Nẵng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 102/2000/QĐ-UB thu tiền sử dụng mặt đất khoảng không để quảng cáo Đà Nẵng