Quyết định 102/2017/QĐ-UBND

Quyết định 102/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định 95/2015/QĐ-UBND quy định phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 102/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 95/2015/QĐ-UBND Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 102/2017/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 18 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 95/2015/QĐ-UBND NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Thực hiện Quyết định số 2845/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính ban hành Quy định phân công cơ quan thuế quản lý đối với người nộp thuế;

Theo đề nghị của Cục Trưởng Cục Thuế tại Tờ trình số 3051/TTr-CT ngày 13 tháng 9 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 95/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Cục Thuế theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác phân công cơ quan thuế quản lý đối với người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2017.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở; thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 102/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu102/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/10/2017
Ngày hiệu lực28/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 102/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 102/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 95/2015/QĐ-UBND Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 102/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 95/2015/QĐ-UBND Ninh Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu102/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
       Người kýLưu Xuân Vĩnh
       Ngày ban hành18/10/2017
       Ngày hiệu lực28/10/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 102/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 95/2015/QĐ-UBND Ninh Thuận

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 102/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 95/2015/QĐ-UBND Ninh Thuận

          • 18/10/2017

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 28/10/2017

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực