Quyết định 1022/2008/QĐ-UBND

Quyết định 1022/2008/QĐ-UBND thành lập Sở Công thương do tỉnh Phú Thọ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1022/2008/QĐ-UBND thành lập Sở Công thương tỉnh Phú Thọ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1022/2008/QĐ-UBND

Việt Trì, ngày 16 tháng 04 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP SỞ CÔNG THƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số: 131/2008/NQ-HĐND ngày 01/4/2008 của HĐND tỉnh Phú Thọ Phê chuẩn cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Phú Thọ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Sở Công thương trực thuộc UBND tỉnh trên cơ sở hợp nhất Sở Công nghiệp với Sở Thương mại & Du lịch. Chuyển chức năng và tổ chức về du lịch của Sở Thương mại & Du lịch sang Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Công thương phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương trình UBND tỉnh ban hành.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 4009/2004/QĐ-UB ngày 24/12/2004 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc thành lập Sở Công nghiệp; Quyết định số 4013/QĐ-UB ngày 24/12/2004 của UBND tỉnh Phú Thọ Về việc thành lập Sở Thương mại và Du lịch.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công thương;
- Website Chính phủ;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT;
- Sở Tư pháp;
- Sở Nội vụ (2b- lưu HS);
- Như điều 3;
- Công báo (2b);
- Lưu VT, TK.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1022/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1022/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/04/2008
Ngày hiệu lực16/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1022/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1022/2008/QĐ-UBND thành lập Sở Công thương tỉnh Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1022/2008/QĐ-UBND thành lập Sở Công thương tỉnh Phú Thọ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1022/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
       Người kýNguyễn Doãn Khánh
       Ngày ban hành16/04/2008
       Ngày hiệu lực16/04/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật18 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1022/2008/QĐ-UBND thành lập Sở Công thương tỉnh Phú Thọ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1022/2008/QĐ-UBND thành lập Sở Công thương tỉnh Phú Thọ

           • 16/04/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/04/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực