Quyết định 1023/2008/QĐ-UBND

Quyết định 1023/2008/QĐ-UBND thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do tỉnh Phú Thọ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1023/2008/QĐ-UBND thành lập Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Phú Thọ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1023/2008/QĐ-UBND

Việt Trì, ngày 16 tháng 04 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số: 131/2008/NQ-HĐND ngày 01/4/2008 của HĐND tỉnh Phú Thọ Phê chuẩn cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Phú Thọ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trên cơ sở hợp nhất Sở Thể dục - Thể thao với Sở Văn hóa - Thông tin và tiếp nhận chức năng và tổ chức về du lịch từ Sở Thương mại & Du lịch; tiếp nhận chức năng và tổ chức về gia đình từ Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em. Chuyển chức năng và tổ chức về báo chí, xuất bản sang Sở Thông tin và Truyền thông.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình UBND tỉnh ban hành.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 4017/2004/QĐ-UB ngày 24/12/2004 của UBND tỉnh V/v thành lập Sở Văn hóa - Thông tin; Quyết định số 4024/2004/QĐ-UB ngày 24/12/2004 của UBND tỉnh V/v thành lập Sở Thể dục-Thể thao.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Website Chính phủ;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT;
- Sở Tư pháp;
- Sở Nội vụ (2b- lưu HS);
- Như điều 3, Công báo (2b);
- Lưu VT, TK.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1023/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1023/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/04/2008
Ngày hiệu lực16/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1023/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1023/2008/QĐ-UBND thành lập Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1023/2008/QĐ-UBND thành lập Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Phú Thọ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1023/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýNguyễn Doãn Khánh
        Ngày ban hành16/04/2008
        Ngày hiệu lực16/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1023/2008/QĐ-UBND thành lập Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Phú Thọ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1023/2008/QĐ-UBND thành lập Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Phú Thọ

            • 16/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/04/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực