Quyết định 1023/QĐ-KTNN

Quyết định 1023/QĐ-KTNN năm 2014 sửa đổi Quy chế sử dụng nguồn kinh phí tiết kiệm được của Kiểm toán Nhà nước

Nội dung toàn văn Quyết định 1023/QĐ-KTNN 2014 sửa Quy chế sử dụng nguồn kinh phí tiết kiệm được Kiểm toán Nhà nước


KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 1023 /QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI QUY CHẾ SỬ DỤNG NGUỒN KINH PHÍ TIẾT KIỆM ĐƯỢC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 916/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 15/9/2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá 11 về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/10/2006 của Liên bộ Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và Thông tư liên tịch số 71/2007/TTLT-BTC-BNV ngày 26/6/2007 của Liên bộ Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn sửa đổi Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/10/2006 của Liên bộ Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 1, Điều 14 Quy chế sử dụng nguồn kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 653/QĐ-KTNN ngày 22/4/2010 của Tổng Kiểm toán Nhà nước như sau:

“1. Nội dung chi các hoạt động phúc lợi (Khoản 1):

- Chi ăn trưa cho cán bộ, công chức và người lao động với mức chi là 30.000đ/người/ngày theo ngày làm việc thực tế, kể cả những ngày được cử đi học trong nước, đi công tác nước ngoài dưới 15 ngày;

- Chi hỗ trợ nghỉ điều dưỡng cho cán bộ, công chức và người lao động tối đa 1.500.000đ/người/năm và được hỗ trợ bằng tiền. Mức chi cụ thể do Văn phòng chủ trì, phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn (và Vụ Tổ chức cán bộ đối với khối cơ quan KTNN) đề xuất trên cơ sở tình hình thực tế và khả năng nguồn kinh phí tiết kiệm được, trình Lãnh đạo phê duyệt trước khi thực hiện.

- Chi khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho cán bộ, công chức và người lao động tối đa 500.000đ/người/năm và được thực hiện như sau: thanh toán bằng tiền trên cơ sở chứng từ khám bệnh hợp pháp do Cán bộ, công chức và người lao động tự sắp xếp thời gian, lựa chọn cơ sở khám bệnh, lấy chứng từ thanh toán chi phí khám bệnh định kỳ 1 lần/năm, trường hợp khám bệnh vượt quá số tiền 500.000đồng, chỉ được thanh toán 500.000đ/người/năm

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2014, các nội dung còn lại thực hiện như quy định tại Quyết định số 653/QĐ-KTNN ngày 22/4/2010 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế sử dụng nguồn kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được của Kiểm toán Nhà nước”.

Điều 3. Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước, thủ trưởng các đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều hành, thủ trưởng các Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành, thủ trưởng các Kiểm toán Nhà nước khu vực và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo KTNN;
- Đảng uỷ KTNN;
- BCH Công đoàn KTNN;
- BCH Đoàn TNCSHCM KTNN;
- Kho bạc Nhà nước Thanh Xuân;
- Lưu VT, BTC.

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Nguyễn Hữu Vạn

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1023/QĐ-KTNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1023/QĐ-KTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/06/2014
Ngày hiệu lực01/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1023/QĐ-KTNN

Lược đồ Quyết định 1023/QĐ-KTNN 2014 sửa Quy chế sử dụng nguồn kinh phí tiết kiệm được Kiểm toán Nhà nước


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1023/QĐ-KTNN 2014 sửa Quy chế sử dụng nguồn kinh phí tiết kiệm được Kiểm toán Nhà nước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1023/QĐ-KTNN
       Cơ quan ban hànhKiểm toán Nhà nước
       Người kýNguyễn Hữu Vạn
       Ngày ban hành16/06/2014
       Ngày hiệu lực01/05/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Kế toán - Kiểm toán
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1023/QĐ-KTNN 2014 sửa Quy chế sử dụng nguồn kinh phí tiết kiệm được Kiểm toán Nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1023/QĐ-KTNN 2014 sửa Quy chế sử dụng nguồn kinh phí tiết kiệm được Kiểm toán Nhà nước

           • 16/06/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/05/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực