Quyết định 1025/2008/QĐ-UBND

Quyết định 1025/2008/QĐ-UBND thành lập Ban Dân tộc do tỉnh Phú Thọ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1025/2008/QĐ-UBND thành lập Ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1025/2008/QĐ-UBND

Việt Trì, ngày 16 tháng 04 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN DÂN TỘC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số: 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số: 131/2008/NQ-HĐND ngày 01/4/2008 của HĐND tỉnh Phú Thọ Phê chuẩn cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Phú Thọ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Dân tộc trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trên cơ sở Ban Dân tộc và Tôn giáo. Chuyển chức năng và tổ chức về tôn giáo từ Ban Dân tộc và Tôn giáo sang Sở Nội vụ.

Điều 2. Giao Trưởng Ban Dân tộc phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc trình UBND tỉnh ban hành.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 4023/2004/QĐ-UB ngày 24/12/2004 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc thành lập Ban Dân tộc và Tôn giáo.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Dân tộc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp;
- Ủy ban Dân tộc;
- Website Chính phủ;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT;
- Sở Tư pháp;
- Sở Nội vụ (2b- để lưu HS);
- Như điều 3;
- Công báo (2b);
- Lưu VT, TK.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1025/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1025/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/04/2008
Ngày hiệu lực16/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1025/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1025/2008/QĐ-UBND thành lập Ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1025/2008/QĐ-UBND thành lập Ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1025/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýNguyễn Doãn Khánh
        Ngày ban hành16/04/2008
        Ngày hiệu lực16/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1025/2008/QĐ-UBND thành lập Ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1025/2008/QĐ-UBND thành lập Ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ

            • 16/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/04/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực