Quyết định 1027/QĐ-UBND

Quyết định 1027/QĐ-UBND năm 2012 ấn định sản lượng từng điểm mỏ, từng đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Nội dung toàn văn Quyết định 1027/QĐ-UBND năm 2012 ấn định sản lượng từng điểm mỏ từng đơn vị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1027/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 31 tháng 7 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ẤN ĐỊNH SẢN LƯỢNG TỪNG ĐIỂM MỎ, ĐƠN VỊ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2012 về ban hành quy định thu thuế, phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác Khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Xét đề nghị của Sở Công Thương (Tờ trình số 546/SCT-KHTC ngày 16 tháng 7 năm 2012 và biên bản họp liên ngành ngày 28 tháng 6 năm 2012),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ấn định sản lượng từng điểm mỏ, từng đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (có bảng chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Anh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1027/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1027/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2012
Ngày hiệu lực31/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1027/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1027/QĐ-UBND năm 2012 ấn định sản lượng từng điểm mỏ từng đơn vị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1027/QĐ-UBND năm 2012 ấn định sản lượng từng điểm mỏ từng đơn vị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1027/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýNguyễn Hoàng Anh
        Ngày ban hành31/07/2012
        Ngày hiệu lực31/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1027/QĐ-UBND năm 2012 ấn định sản lượng từng điểm mỏ từng đơn vị

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1027/QĐ-UBND năm 2012 ấn định sản lượng từng điểm mỏ từng đơn vị

            • 31/07/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/07/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực