Quyết định 104/2001/QĐ-UB

Quyết định 104/2001/QĐ-UB năm 2001 chỉ giới đường đỏ trục đường Bảo Lộc Lâm Đồng đã được thay thế bởi Quyết định 37/QĐ-UBND năm 2014 chỉ giới đường đỏ lộ giới tuyến đường Bảo Lộc Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 07/01/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 104/2001/QĐ-UB năm 2001 chỉ giới đường đỏ trục đường Bảo Lộc Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 104/2001/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG QUY ĐỊNH CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ (LỘ GIỚI) CÁC TRỤC ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BẢO LỘC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

Tiếp theo Quyết định số 1789/QĐ-UB ngày 12/11/1997 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể xây dựng thị xã Bảo Lộc - Lâm Đồng và các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Căn cứ Quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Địa chính và Ủy ban Nhân dân thị xã Bảo Lộc về việc đề nghị ban hành chỉ giới đường đỏ (lộ giới) các trục đường giao thông trên địa bàn thị xã Bảo Lộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1.1 Phê duyệt chỉ giới đường đỏ (lộ giới) các trục đường giao thông trên địa bàn thị xã Bảo Lộc - tỉnh Lâm Đồng (có bảng quy định cụ thể đính kèm).

1.2 Chỉ giới đường đỏ (lộ giới):

Chỉ giới đường đỏ là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất để xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc các công trình kỹ thuật hạ tầng, không gian công cộng khác. (Trong đô thị, chỉ giới đường đỏ thường gọi là lộ giới, là ranh giới của phần đất dành làm đường đô thị bao gồm toàn bộ lòng đường, lề đường và vỉa hè).

Chỉ giới đường đỏ (lộ giới) thường được quy định cách đều tim đường. Tuy nhiên, do điều kiện thực tế (địa hình, quy hoạch,...), một số trường hợp chỉ giới đường đỏ (lộ giới) không cách đều tim đường, lúc đó sẽ quy định lệch trái hay lệch phải đối với tim đường.

1.3 Lộ giới là cơ sở pháp lý cho các cơ quan chức năng của tỉnh, thị xã Bảo Lộc thực hiện quản lý quy hoạch, xây dựng và nhà đất. Tất cả các cơ quan, đơn vị, cá nhân khi thực hiện các công tác có liên quan đến xây dựng, nhà đất phải có trách nhiệm thực hiện.

Điều 2.

2.1 Giao Ủy ban Nhân dân thị xã Bảo Lộc tổ chức phổ biến công khai bảng quy định này, lập hồ sơ và tổ chức cắm mốc chỉ giới đường đỏ dọc theo các tuyến đường để các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan biết thực hiện.

2.2 Giao Sở Xây dựng, Sở Địa chính, Sở Giao thông vận tải và các ngành chức năng có liên quan chịu trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã Bảo Lộc tổ chức thực hiện việc quản lý xây dựng, nhà đất và xử lý vi phạm.

2.3 Quyết định này thay thế cho những quy định về phạm vi được phép xây dựng và phạm vi giải tỏa dọc theo các đường đô thị tại thị xã Bảo Lộc được ban hành kèm theo Quyết định số 67/QĐ-UB ngày 27/01/1994 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng; Địa chính; Giao thông vận tải; Công nghiệp; Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Bảo Lộc, Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
CHỦ TỊCH
Phan Thiên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 104/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu104/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2001
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(14/03/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 104/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 104/2001/QĐ-UB năm 2001 chỉ giới đường đỏ trục đường Bảo Lộc Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 104/2001/QĐ-UB năm 2001 chỉ giới đường đỏ trục đường Bảo Lộc Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu104/2001/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhan Thiên
        Ngày ban hành25/10/2001
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (14/03/2023)

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 104/2001/QĐ-UB năm 2001 chỉ giới đường đỏ trục đường Bảo Lộc Lâm Đồng

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 104/2001/QĐ-UB năm 2001 chỉ giới đường đỏ trục đường Bảo Lộc Lâm Đồng