Quyết định 105/2001/QĐ-UB

Quyết định 105/2001/QĐ-UB về giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng năm 2001 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 105/2001/QĐ-UB giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2001 đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 105/2001/QĐ-UB giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2001


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 105/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO CHỈ TIÊU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2001

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2001 ;
Căn cứ vào Quyết định số 168/QĐ-BKH ngày 25 tháng 12 năm 2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  về giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2001 ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 3329/KHĐT-TH ngày 26 tháng 10 năm 2001 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Giao cho các Sở, cơ quan ngang Sở, Tổng Công ty và Ủy ban nhân dân các quận-huyện chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng năm 2001 theo biểu đính kèm như sau :

1.1- Vốn ngân sách tập trung 250 tỷ đồng :

+ Điều chỉnh tăng vốn cho 22 dự án với số vốn tăng 68,8 tỷ đồng ;

+ Bổ sung mới 67 dự án với số vốn 181, 2 tỷ đồng.

1.2- Vốn bán nhà sở hữu Nhà nước 7 dự án với số vốn 378, 8 tỷ đồng.

1.3- Vốn phụ thu tiền nước và thuế kinh doanh nước sạch 10 dự án với số vốn 822 tỷ đồng.

1.4- Vốn thanh lý mặt bằng 5 dự án với số vốn 10,2 tỷ đồng.

Điều 2.- Sau khi nhận được chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng năm 2001, các Sở, cơ quan ngang Sở, Tổng Công ty và Ủy ban nhân dân các quận-huyện tiến hành phân bổ giao chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc theo đúng chỉ tiêu kế hoạch được giao, trường hợp có yêu cầu thay đổi, phải trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về những trì trệ hoặc thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện các chỉ tiêu được giao.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển đô thị, Giám đốc các Sở, Tổng Công ty, Thủ trưởng các cơ quan ngang Sở và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 

 
Nơi nhận :  
- Như điều 3  
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Văn phòng Thành Ủy
- Ban KT-NS HĐND/TP
- VPHĐ-UB : Các PVP,
 Các Tổ, TH (5b)
- Lưu (TM)

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 105/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu105/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2001
Ngày hiệu lực12/11/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 105/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 105/2001/QĐ-UB giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2001


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 105/2001/QĐ-UB giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2001
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu105/2001/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Hải
        Ngày ban hành02/11/2001
        Ngày hiệu lực12/11/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 105/2001/QĐ-UB giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2001

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 105/2001/QĐ-UB giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2001