Quyết định 105/2004/QĐ-TTg

Quyết định 105/2004/QĐ-TTg điều chỉnh mức giá mua xe ô tô phục vụ công tác của các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước kèm theo Quyết định 122/1999/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 105/2004/QĐ-TTg mức giá mua xe ô tô phục vụ công tác cơ quan hành chính sự nghiệp doanh nghiệp nhà nước sửa đổi 122/1999/QĐ-TTg đã được thay thế bởi Quyết định 59/2007/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức chế độ quản lý sử dụng phương tiện đi lại cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập công ty Nhà nước và được áp dụng kể từ ngày 10/06/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 105/2004/QĐ-TTg mức giá mua xe ô tô phục vụ công tác cơ quan hành chính sự nghiệp doanh nghiệp nhà nước sửa đổi 122/1999/QĐ-TTg


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 105/2004/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 105/2004/QĐ-TTG NGÀY 08 THÁNG 6 NĂM 2004 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC GIÁ MUA XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 122/1999/QĐ-TTG NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 1999 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 122/1999/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 208/1999/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 122/1999/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mức giá mua mới xe ô tô lắp ráp trong nước phục vụ công tác cho các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước được quy định tại các Điều 6, Điều 7, Điều 10, Điều 12, Điều 15 bản Quy định về tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 122/1999/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

a) Điều chỉnh mức giá tối đa mua mới xe ô tô phục vụ công tác cho các chức danh được quy định tại khoản 1 Điều 6 từ 600 triệu đồng/một xe lên 900 triệu đồng/một xe. Đối với mức giá mua mới xe ô tô phục vụ công tác các chức danh còn lại quy định tại Điều 6 được điều chỉnh từ 600 triệu đồng/một xe lên 800 triệu đồng/một xe.

b) Điều chỉnh mức giá tối đa mua mới xe ô tô phục vụ các chức danh được quy định tại Điều 7 từ 500 triệu đồng/một xe lên 700 triệu đồng/một xe.

c) Điều chỉnh mức giá mua mới tối đa xe ô tô phục vụ công tác chung cho các cơ quan hành chính sự nghiệp được quy định tại Điều 10, Điều 12 từ 400 triệu đồng/một xe lên 550 triệu đồng/một xe.

d) Điều chỉnh mức giá tối đa mua mới xe ô tô phục vụ công tác chung cho các cơ quan hành chính sự nghiệp được quy định tại Điều 10, Điều 12 từ 350 triệu đồng/một xe lên 450 triệu đồng/một xe.

đ) Điều chỉnh mức giá tối đa mua mới xe ô tô phục vụ công tác của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tổng công ty thành lập theo Quyết định số 90/TTg ngày 07 tháng 3 năm 1994 và số 91/TTg ngày 07 tháng 3 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ được quy định tại Điều 15 từ 450 triệu đồng/một xe lên 600 triệu đồng/một xe.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ các quy định về mức giá mua mới xe ô tô quy định tại Quyết định số 122/1999/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 1999.

Các quy định khác ban hành kèm theo Quyết định số 122/1999/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 1999 và Quyết định số 208/1999/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các doanh nghiệp nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 105/2004/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu105/2004/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/06/2004
Ngày hiệu lực02/07/2004
Ngày công báo17/06/2004
Số công báoSố 26
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/06/2007
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 105/2004/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 105/2004/QĐ-TTg mức giá mua xe ô tô phục vụ công tác cơ quan hành chính sự nghiệp doanh nghiệp nhà nước sửa đổi 122/1999/QĐ-TTg


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 105/2004/QĐ-TTg mức giá mua xe ô tô phục vụ công tác cơ quan hành chính sự nghiệp doanh nghiệp nhà nước sửa đổi 122/1999/QĐ-TTg
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu105/2004/QĐ-TTg
     Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
     Người kýPhan Văn Khải
     Ngày ban hành08/06/2004
     Ngày hiệu lực02/07/2004
     Ngày công báo17/06/2004
     Số công báoSố 26
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/06/2007
     Cập nhật2 năm trước

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 105/2004/QĐ-TTg mức giá mua xe ô tô phục vụ công tác cơ quan hành chính sự nghiệp doanh nghiệp nhà nước sửa đổi 122/1999/QĐ-TTg

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 105/2004/QĐ-TTg mức giá mua xe ô tô phục vụ công tác cơ quan hành chính sự nghiệp doanh nghiệp nhà nước sửa đổi 122/1999/QĐ-TTg