Quyết định 1056/2000/QĐ-BTM

Quyết định 1056/2000/QĐ-BTM bổ sung Phụ lục 3 Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ ASEAN của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)" kèm theo Quyết định 416/TM-ĐB do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Quyết định 1056/2000/QĐ-BTM Phụ lục 3 (bổ sung) Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ ASEAN bổ sung Quyết định 416/TM-ĐB đã được thay thế bởi Quyết định 1107/2005/QĐ-BTM Danh mục văn bản pháp luật do Bộ Thương mại ban hành từ năm 2000 đến năm 2004 đã hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 16/05/2005.

Nội dung toàn văn Quyết định 1056/2000/QĐ-BTM Phụ lục 3 (bổ sung) Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ ASEAN bổ sung Quyết định 416/TM-ĐB


BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1056/2000/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 1056/2000/QĐ-BTM NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 2000

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ vào Nghị định số 95/CP ngày 14/12/1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại;
Căn cứ vào Quyết định số 651/TTg ngày 10-10-1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban Quốc gia Điều phối hoạt động của Việt Nam trong ASEAN.
Căn cứ vào Công văn số 356/VPUB ngày 22-01-1996 của Chính phủ về việc chỉ định cơ quan cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá theo Hiệp định CEPT;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Phụ lục 3 (bổ sung) của Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ ASEAN của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)".

Điều 2: Quyết định này bổ sung cho Quyết định số 416/TM-ĐB ngày 13 tháng 5 năm 1996 do Bộ trưởng Bộ Thương mại ký và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan thuộc Bộ Thương mại chịu trách nhiệm thi hành và hướng dẫn thi hành Quyết định này.

 

Mai Văn Dâu

(Đã ký)

 

PHỤ LỤC 3

(BỔ SUNG)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1056/2000/QĐ-BTM ngày 26/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Thương mại)

1. Bổ sung thêm vào Điều 1 như sau:

* Nhóm 4: Bổ sung thêm mã số Ban quản lý các khu Công nghiệp Thừa Thiên Huế và Mã số Ban quản lý khu Thương mại Lao Bảo.

Số 17 Ban quản lý các Khu Công nghiệp Thừa Thiên Huế

Số 18 Ban quản lý Khu Thương mại Lao Bảo.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1056/2000/QĐ-BTM

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1056/2000/QĐ-BTM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/07/2000
Ngày hiệu lực26/07/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/05/2005
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1056/2000/QĐ-BTM

Lược đồ Quyết định 1056/2000/QĐ-BTM Phụ lục 3 (bổ sung) Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ ASEAN bổ sung Quyết định 416/TM-ĐB


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1056/2000/QĐ-BTM Phụ lục 3 (bổ sung) Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ ASEAN bổ sung Quyết định 416/TM-ĐB
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1056/2000/QĐ-BTM
       Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
       Người kýMai Văn Dâu
       Ngày ban hành26/07/2000
       Ngày hiệu lực26/07/2000
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu, Sở hữu trí tuệ
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/05/2005
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1056/2000/QĐ-BTM Phụ lục 3 (bổ sung) Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ ASEAN bổ sung Quyết định 416/TM-ĐB

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1056/2000/QĐ-BTM Phụ lục 3 (bổ sung) Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ ASEAN bổ sung Quyết định 416/TM-ĐB