Quyết định 1056/QĐ-UBND

Quyết định 1056/QĐ-UBND bổ sung danh mục văn bản vào Chương trình xây dựng quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn năm 2014

Nội dung toàn văn Quyết định 1056/QĐ-UBND bổ sung văn bản xây dựng quyết định chỉ thị Bắc Kạn 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1056/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 30 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH MỤC VĂN BẢN VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số: 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Căn cứ Quyết định số: 244/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh năm 2014;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số: 1054/STP-XDVB ngày 17/6/2014 về việc đăng ký bổ sung danh mục văn bản vào Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị năm 2014 của UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung vào Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh năm 2014 danh mục văn bản như nội dung chi tiết kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp và Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

DANH MỤC

VĂN BẢN BỔ SUNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1056/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT

Tên loại văn bản

Cơ quan soạn thảo, trích yếu dự thảo văn bản

Dự kiến thời gian trình

Sở Tư pháp

1

Quyết định

Về việc ban hành Quy định về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Bắc Kạn

Qúy III/2014

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1056/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1056/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2014
Ngày hiệu lực30/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1056/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1056/QĐ-UBND bổ sung văn bản xây dựng quyết định chỉ thị Bắc Kạn 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1056/QĐ-UBND bổ sung văn bản xây dựng quyết định chỉ thị Bắc Kạn 2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1056/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýLý Thái Hải
        Ngày ban hành30/06/2014
        Ngày hiệu lực30/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1056/QĐ-UBND bổ sung văn bản xây dựng quyết định chỉ thị Bắc Kạn 2014

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1056/QĐ-UBND bổ sung văn bản xây dựng quyết định chỉ thị Bắc Kạn 2014

            • 30/06/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/06/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực