Quyết định 1063/QĐ-BTTTT

Quyết định 1063/QĐ-BTTTT năm 2010 chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1063/QĐ-BTTTT chỉ định phòng đo kiểm


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1063/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH PHÒNG ĐO KIỂM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định phòng đo kiểm:

TRUNG TÂM ĐO KIỂM VIỄN THÔNG (CTEST)

Thuộc: CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG TIN HỌC BƯU ĐIỆN (CT-IN)

đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT với danh mục được chỉ định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu đối với phòng đo kiểm được chỉ định theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 708/QĐ-BBCVT ngày 27/07/2007 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc chỉ định phòng đo kiểm.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4;      

- Bộ trưởng (để b/c);

- Trung tâm Thông tin (để đăng website);

- Các Tổ chức kiểm định (để thực hiện);

- Lưu: VT, KHCN (1), VTĐ.15.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số 1063/QĐ-BTTTT ngày 21 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

1. Tên phòng đo kiểm được chỉ định:

Trung tâm Đo kiểm Viễn thông (CTEST)

Thuộc: Công ty Cổ phần Viễn thông Tin học Bưu điện (CT-IN)

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số: 0100683374 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 12/12/2001, sửa đổi lần 6 ngày 27/04/2010.

Địa chỉ: Ngõ 158/2 phố Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

2. Danh mục được chỉ định:

TT

Danh mục

Quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, chỉ tiêu kỹ thuật

I

Công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông

 

 

Trạm truyền dẫn phát sóng vô tuyến điện (phát thanh, truyền hình)

TCN 68-141 : 1999 (1)

TCN 68-135 : 2001

 

Trạm truyền dẫn vi ba đường dài trong nước

TCN 68-141 : 1999 (1)

TCN 68-135 : 2001

 

Trạm mặt đất thông tin vệ tinh loại D,E và F

TCN 68-141 : 1999 (1)

TCN 68-135 : 2001

 

Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (BTS)

TCN 68-141 : 1999 (1)

TCN 68-135 : 2001

TCN 68-255 : 2006

TCVN 3718-1 : 2005

II

Dịch vụ viễn thông

 

 

Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất công cộng

TCN 68-186 : 2006 (2)

Ghi chú:

- (1): Chỉ áp dụng cho các chỉ tiêu kỹ thuật tại mục 3.2 của TCN 68-141:1999;

- (2): Chỉ áp dụng cho vùng phủ sóng và các chỉ tiêu kỹ thuật tại mục 3.1, 3.2 của TCN 68-186:2006.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1063/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1063/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2010
Ngày hiệu lực21/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/07/2013
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1063/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 1063/QĐ-BTTTT chỉ định phòng đo kiểm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1063/QĐ-BTTTT chỉ định phòng đo kiểm
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1063/QĐ-BTTTT
       Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
       Người kýNguyễn Thành Hưng
       Ngày ban hành21/07/2010
       Ngày hiệu lực21/07/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/07/2013
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1063/QĐ-BTTTT chỉ định phòng đo kiểm

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1063/QĐ-BTTTT chỉ định phòng đo kiểm

           • 21/07/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/07/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực