Quyết định 1085/QĐ-BTTTT

Quyết định 1085/QĐ-BTTTT năm 2014 thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Quyết định 1085/QĐ-BTTTT 2014 thừa nhận phòng đo kiểm đã được thay thế bởi Quyết định 1447/QĐ-BTTTT hủy bỏ hiệu lực thừa nhận đối với phòng thử nghiệm và được áp dụng kể từ ngày 28/08/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 1085/QĐ-BTTTT 2014 thừa nhận phòng đo kiểm


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1085/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỪA NHẬN PHÒNG ĐO KIỂM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 172/2003/QĐ-BBCVT ngày 29/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) quy định về việc thừa nhận các Phòng đo kiểm đã được các Bên tham gia Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá hợp chuẩn thiết bị viễn thông với Việt Nam chỉ định;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thừa nhận phòng đo kiểm:

INTERNATIONAL STANDARD TECHNOLOGY Co., Ltd. – KR0018

Địa chỉ: 52-20, Sinjeong-ro 41beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-Do, Korea, 446-599

(đã được Cơ quan nghiên cứu về Vô tuyến quốc gia (RRA) chỉ định và đề nghị thừa nhận) đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về việc thừa nhận các Phòng đo kiểm đã được các Bên tham gia Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá hợp chuẩn thiết bị viễn thông với Việt Nam chỉ định theo Quyết định số 172/2003/QĐ-BBCVT với phạm vi thừa nhận kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 có các quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định tại Quyết định số 172/2003/QĐ-BBCVT.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực đến ngày 25/07/2016.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Trung tâm Thông tin (để đăng website);
- Các Tổ chức chứng nhận hợp quy (để th/hiện);
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

PHỤ LỤC

PHẠM VI ĐƯỢC THỪA NHẬN
(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-BTTTT ngày     tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

1. Thông tin về Phòng đo kiểm

Tên phòng đo kiểm: INTERNATIONAL STANDARD TECHNOLOGY Co., Ltd. - KR0018

Địa chỉ: 52-20, Sinjeong-ro 41beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-Do, Korea, 446-599

Người liên lạc: Sung-Su Lim

Điện thoại: +82-31-326-6713

Email: [email protected]

2. Phạm vi được thừa nhận

TT

Tên sản phẩm

Quy định kỹ thuật

1.

Thiết bị đầu cuối

1.1

Thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông công cộng qua giao diện tương tự hai dây

TCVN 7189: 2009

TCVN 7317: 2003

1.2

Máy điện thoại không dây (loại kéo dài thuê bao)

QCVN 18:2010/BTTTT

TCVN 7317:2003

1.3

Thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng ISDN sử dụng tốc độ truy nhập cơ bản (BRA)

TCVN 7189: 2009

TCVN 7317: 2003

2.

Thiết bị vô tuyến

2.1

Thiết bị vô tuyến hoạt động trong băng tần 2,4 GHz sử dụng kỹ thuật trải phổ

QCVN 54:2011/BTTTT

2.2

Thiết bị vô tuyến trong dải tần từ 9 kHz đến 25 MHz

QCVN 18:2010/BTTTT

3.

Thiết bị công nghệ thông tin

3.1

Máy tính cá nhân để bàn, máy chủ (desktop, server)

TCVN 7189: 2009

3.2

Máy tính xách tay (laptop and portable computer)

TCVN 7189: 2009

3.3

Thiết bị trợ giúp cá nhân (PDA)

TCVN 7189: 2009

3.4

Thiết bị định tuyến (router)

TCVN 7189: 2009

3.5

Thiết bị tập trung (hub)

TCVN 7189: 2009

3.6

Thiết bị chuyển mạch (switch)

TCVN 7189: 2009

3.7

Thiết bị cổng (gateway)

TCVN 7189: 2009

3.8

Thiết bị cầu (bridge)

TCVN 7189: 2009

3.9

Thiết bị tường lửa (firewall)

TCVN 7189: 2009

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1085/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1085/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/08/2014
Ngày hiệu lực04/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/08/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1085/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 1085/QĐ-BTTTT 2014 thừa nhận phòng đo kiểm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1085/QĐ-BTTTT 2014 thừa nhận phòng đo kiểm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1085/QĐ-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýNguyễn Thành Hưng
        Ngày ban hành04/08/2014
        Ngày hiệu lực04/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/08/2015
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1085/QĐ-BTTTT 2014 thừa nhận phòng đo kiểm

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1085/QĐ-BTTTT 2014 thừa nhận phòng đo kiểm