Quyết định 1093/QĐ-UBND

Quyết định 1093/QĐ-UBND năm 2019 quy định về mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Quyết định 1093/QĐ-UBND 2019 mức hỗ trợ chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do Dịch tả Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1093/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 23 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ CHO CHỦ VẬT NUÔI CÓ LỢN BỊ TIÊU HỦY DO BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về phiên họp Chính Phủ thường kỳ tháng 02 năm 2019;

Xét đề nghị của S Nông nghiệp & PTNT tại Tờ trình số 47/TTr-SNN&PTNT ngày 25/3/2019 và ý kiến thẩm định của S Tài chính tại văn bản số 594/STC-HCSN ngày 08/4/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc:

1. Hỗ trợ cho chủ vật nuôi gồm: Các hộ chăn nuôi, chủ trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã chăn nuôi lợn (trừ các hộ chăn nuôi lợn liên doanh, liên kết sản xuất với các doanh nghiệp và doanh nghiệp chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh) có lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi buộc phải tiêu hủy để phòng, chống dịch bệnh động vật lây lan, kể cả khi xuất hiện dịch bệnh nhưng chưa được công bố dịch theo quy định của pháp luật, cụ thể:

- Đối với lợn con, lợn thịt các loại, hỗ trợ với mức 80% giá thị trường tại thời điểm tiêu hủy và tại địa phương có dịch bệnh (mức giá thị trường thời điểm hiện tại là 35.000đ/kg thịt lợn hơi) do vậy mức hỗ trợ là 28.000đ/kg thịt lợn hơi.

- Đối với lợn nái, lợn đực giống đang khai thác, hỗ trợ với mức bằng 1,5 lần so với mức hỗ trợ các loại lợn khác tại thời điểm tiêu hủy và tại địa phương có dịch bệnh, mức hỗ trợ là 42.000đ/kg thịt lợn hơi.

2. Mức hỗ trợ trên sẽ được điều chỉnh phù hợp khi giá thị trường có biến động tăng hoặc giảm từ 20% trở lên so với mức giá 35.000đ/kg thịt lợn hơi hiện nay.

3. Chủ vật nuôi được hỗ trợ khi có lợn buộc phải tiêu hủy không nhất thiết phải đáp ứng điều kiện đăng ký kê khai ban đầu được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận khi bắt đầu nuôi lợn; trong quá trình triển khai phải đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, dưới sự giám sát của Mặt trận tquốc các cấp và người dân, không để xảy ra hiện tượng trục lợi chính sách.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

2.1. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Sử dụng nguồn kinh phí dự phòng ngân sách cấp tỉnh và các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2.2. Giao cho Sở Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục lập hồ sơ hỗ trợ và thanh quyết toán đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc các S: Nông nghiệp & PTNT, Kế hoạch & Đu tư, Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trn và Thủ trưng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ NN&PTNT;
- TTTU
; TTHĐND, ĐĐBQH tnh
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch
;
- CPVP;
- Công báo tỉnh;
- Báo Vĩnh Phúc, Đài P
TTH tỉnh;
- Lưu: VT, NN2.

(O: 170 b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khước

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1093/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1093/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/2019
Ngày hiệu lực23/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/08/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1093/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1093/QĐ-UBND 2019 mức hỗ trợ chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do Dịch tả Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1093/QĐ-UBND 2019 mức hỗ trợ chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do Dịch tả Vĩnh Phúc
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1093/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
       Người kýNguyễn Văn Khước
       Ngày ban hành23/04/2019
       Ngày hiệu lực23/04/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/08/2019
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1093/QĐ-UBND 2019 mức hỗ trợ chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do Dịch tả Vĩnh Phúc

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1093/QĐ-UBND 2019 mức hỗ trợ chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do Dịch tả Vĩnh Phúc