Quyết định 1242/QĐ-UBND

Quyết định 1242/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Khoản 1, Điều 1 Quyết định 1093/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Quyết định 1242/QĐ-UBND 2019 sửa đổi Quyết định hỗ trợ chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1242/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 16 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH KHOẢN 1, ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 1093/QĐ-UBND NGÀY 23/4/2019 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ CHO CHỦ VẬT NUÔI CÓ LỢN BỊ TIÊU HỦY DO BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về phiên họp Chính Phủ thường kỳ tháng 02 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp & PTNT tại văn bản số 65/TTr-SNN&PTNT ngày 15/5/2019 và ý kiến thẩm định của Sở Tài chính tại tờ trình số: 290/STC-HCSN ngày 15/5/2019;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, như sau:

1. Hỗ trợ cho chủ vật nuôi gồm: Các hộ chăn nuôi, chủ trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã chăn nuôi lợn (trừ các hộ chăn nuôi lợn liên doanh, liên kết sản xuất với các doanh nghiệp và doanh nghiệp chăn nuôi lợn trên địa bàn tnh) có lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi buộc phải tiêu hủy để phòng, chống dịch bệnh động vật lây lan, kể cả khi xuất hiện dịch bệnh nhưng chưa được công bố dịch theo quy định của pháp luật, cụ thể:

- Đối với lợn con, lợn thịt các loại, hỗ trvới mức 80% giá thị trường tại thời điểm tiêu hủy và tại địa phương có dịch bệnh (mức giá thị trường thời điểm hiện tại là 28.000đ/kg thịt lợn hơi) là 22.400đ/kg thịt lợn hơi, do vậy mức hỗ trợ được tính tròn là 23.000 đ/kg thịt lợn hơi.

- Đối với lợn nái, lợn đực giống đang khai thác, hỗ trợ với mức bằng 1,5 lần so với mức hỗ trợ các loại lợn khác tại thời điểm tiêu hủy và tại địa phương có dịch bệnh là 33.600 đ/kg thịt lợn hơi, do vy mức hỗ trợ được tính tròn là 34.000 đ/kg thịt lợn hơi.

Điều 2: Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh;

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ 0 giờ 00, ngày 17/5/2019.

Chánh văn phòng UBND tnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp & PTNT, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh, Chi cục trưng Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thc hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ NN&PTNT;
- TTTU; TTHĐND, ĐĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch;
- CPVP;
- Công bảo t
nh;
- Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTH t
nh;
- Lưu: VT, NN2.
(
O: 30 b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khước

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1242/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1242/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2019
Ngày hiệu lực17/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/08/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1242/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1242/QĐ-UBND 2019 sửa đổi Quyết định hỗ trợ chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy Vĩnh Phúc


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1242/QĐ-UBND 2019 sửa đổi Quyết định hỗ trợ chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy Vĩnh Phúc
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1242/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
       Người kýNguyễn Văn Khước
       Ngày ban hành16/05/2019
       Ngày hiệu lực17/05/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/08/2019
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1242/QĐ-UBND 2019 sửa đổi Quyết định hỗ trợ chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy Vĩnh Phúc

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1242/QĐ-UBND 2019 sửa đổi Quyết định hỗ trợ chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy Vĩnh Phúc

           • 16/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực