Quyết định 11/2002/QĐ-BCN

Quyết định 11/2002/QĐ-BCN về việc giao kế họach năm 2002 do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Quyết định 11/2002/QĐ-BCN giao kế họach năm 2002 cho Nhà máy Dầu Hà Bắc đã được thay thế bởi Quyết định 5572/QĐ-BCT công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật Bộ Công thương chủ trì hoặc liên tịch hết hiệu lực pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 05/11/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2002/QĐ-BCN giao kế họach năm 2002 cho Nhà máy Dầu Hà Bắc


 

BỘ CÔNG NGHIỆP
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số : 11/2002/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH NĂM 2002

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp ;
Căn cứ Quyết định số 196/2001/QĐ-TTg ngày 27/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2002;
Căn cứ Quyết định số 156/2001/QĐ-BKH ngày 28/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2002;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao các chỉ tiêu kế hoạch năm 2002 cho Nhà máy Dầu Hà Bắc như phụ lục Quyết định này.

Điều 2. Giám đốc Nhà máy Dầu Hà Bắc có trách nhiệm tổ chức và tìm mọi biện pháp thực hiện để hoàn thành tốt kế hoạch được giao.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ chức năng của Bộ theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, tạo điều kiện cho đơn vị thực hiện tốt kế hoạch./.

 


Nơi nhận:                                
- Như Điều 1,
- Bộ Tài chính,
- Ngân hàng NN Việt Nam,
- Như Điều 3,
- Lưu VP, KHĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Bùi Xuân Khu

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2002/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/2002/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/01/2002
Ngày hiệu lực13/02/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2009
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2002/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 11/2002/QĐ-BCN giao kế họach năm 2002 cho Nhà máy Dầu Hà Bắc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 11/2002/QĐ-BCN giao kế họach năm 2002 cho Nhà máy Dầu Hà Bắc
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu11/2002/QĐ-BCN
       Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
       Người kýBùi Xuân Khu
       Ngày ban hành29/01/2002
       Ngày hiệu lực13/02/2002
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2009
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 11/2002/QĐ-BCN giao kế họach năm 2002 cho Nhà máy Dầu Hà Bắc

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2002/QĐ-BCN giao kế họach năm 2002 cho Nhà máy Dầu Hà Bắc