Quyết định 35/2002/QĐ-BCN

Quyết định 35/2002/QĐ-BCN điều chỉnh kế hoạch năm 2002 do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 35/2002/QĐ-BCN điều chỉnh kế hoạch năm 2002


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 35/2002/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH NĂM 2002

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp ;
Căn cứ Quyết định số 11/2002/QĐ-BCN ngày 29/01/2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc giao kế hoạch năm 2002;
Xét đề nghị của Công ty Sữa Việt Nam tại công văn số 753/CTS-KTTK ngày 09/8/2002 về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2002;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2002 cho Công ty Sữa Việt Nam như phụ lục Quyết định này. Các chỉ tiêu khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 11/2002/QĐ-BCN ngày 29/01/2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc giao kế hoạch năm 2002;

Điều 2. Tổng Giám đốc Công ty Sữa Việt Nam có trách nhiệm tổ chức và tìm mọi biện pháp thực hiện để hoàn thành tốt kế hoạch được giao.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ chức năng của Bộ theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, tạo điều kiện cho đơn vị thực hiện tốt kế hoạch./.

 


Nơi nhận :

- Công ty Sữa VN,
- Bộ Tài chính,
- Ngân hàng NN Việt Nam,
- Như Điều 3,
- Lưu VP, KHĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG

 


Châu Huệ Cẩm

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2002/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu35/2002/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2002
Ngày hiệu lực19/09/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước

Download Văn bản pháp luật 35/2002/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 35/2002/QĐ-BCN điều chỉnh kế hoạch năm 2002


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 35/2002/QĐ-BCN điều chỉnh kế hoạch năm 2002
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu35/2002/QĐ-BCN
       Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
       Người kýChâu Huệ Cẩm
       Ngày ban hành04/09/2002
       Ngày hiệu lực19/09/2002
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 35/2002/QĐ-BCN điều chỉnh kế hoạch năm 2002

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 35/2002/QĐ-BCN điều chỉnh kế hoạch năm 2002

           • 04/09/2002

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/09/2002

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực