Quyết định 11/2004/QĐ-UBND

Quyết định 11/2004/QĐ-UBND kiện toàn lại tổ chức bộ máy của Sở Tài chính, tỉnh Điện Biên

Quyết định 11/2004/QĐ-UBND kiện toàn lại tổ chức bộ máy Sở Tài chính Điện Biên đã được thay thế bởi Quyết định 463/QĐ-UBND 2008 kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn Điện Biên và được áp dụng kể từ ngày 05/05/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2004/QĐ-UBND kiện toàn lại tổ chức bộ máy Sở Tài chính Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
LÂM THỜI
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2004/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 14 tháng 4 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN LẠI TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ TÀI CHÍNH

ỦY BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Điều 95 Luật Tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 10/12/2003 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp tỉnh về lĩnh vực chính quyền và quản lý địa giới hành chính;

Căn cứ Thông tư số 115/2003/TTLT-BTC-BNV ngày 28/11/2003 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tài chính thuộc UBND các cấp;

Căn cứ Thông báo số 48-TB/TU ngày 22/3/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Kiện toàn lại tổ chức bộ máy Sở Tài chính tỉnh Điện Biên, gồm các phòng chuyên môn, nghiệp vụ sau:

1. Thành lập Văn phòng Sở trên cơ sở đổi tên Phòng Tổ chức Hành chính.

2. Thành lập Phòng Quản lý ngân sách, trên cơ sở sáp nhập Phòng Kế hoạch ngân sách và Phòng Quản lý ngân sách huyện xã.

3. Thành lập Phòng Vật giá và Quản lý tài sản công, trên cơ sở sáp nhập Phòng Vật giá và Phòng Công sản.

4. Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ giữ nguyên tên.

- Thanh tra Sở.

- Phòng Đầu tư.

- Phòng Tài chính Doanh nghiệp.

- Phòng Hành chính Văn xã.

Điều 2. Giám đốc Sở Tài chính căn cứ hướng dẫn của Bộ, Ngành Trung ương và của UBND tỉnh quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn, nghiệp vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

T/M UBND LÂM THỜI
CHỦ TỊCH
Quàng Văn Binh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2004/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/2004/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/04/2004
Ngày hiệu lực14/04/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2004/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 11/2004/QĐ-UBND kiện toàn lại tổ chức bộ máy Sở Tài chính Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 11/2004/QĐ-UBND kiện toàn lại tổ chức bộ máy Sở Tài chính Điện Biên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu11/2004/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýQuàng Văn Binh
        Ngày ban hành14/04/2004
        Ngày hiệu lực14/04/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 11/2004/QĐ-UBND kiện toàn lại tổ chức bộ máy Sở Tài chính Điện Biên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2004/QĐ-UBND kiện toàn lại tổ chức bộ máy Sở Tài chính Điện Biên