Quyết định 11/2006/QĐ-BBCVT

Quyết định 11/2006/QĐ-BBCVT điều chỉnh cước các dịch vụ Inmarsat do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Quyết định 11/2006/QĐ-BBCVT điều chỉnh cước dịch vụ Inmarsat đã được thay thế bởi Quyết định501/QĐ-BTTTT công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 20/04/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2006/QĐ-BBCVT điều chỉnh cước dịch vụ Inmarsat


BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11/2006/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CƯỚC CÁC DỊCH VỤ INMARSAT

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 217/2003/QĐ-TTg ngày 27/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá cước các dịch vụ bưu chính, viễn thông;
Xét đề nghị của Công ty thông tin điện tử hàng hải Việt Nam tại Công văn số 2429/KD ngày 08/12/2005 về việc điều chỉnh cước dịch vụ và cước kết nối dịch vụ Inmarsat; Công văn số 6781/BC-GCTT ngày 17/10/2005 của Tổng công ty Bưu chính, Viễn thông Việt Nam về việc thông tin Inmarsat phục vụ nhu cầu an ninh quốc phòng; phòng chống bão lụt;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mức cước thu khách hàng cao nhất (cước trần) đối với các dịch vụ Inmarsat là mức cước Inmarsat quy định tại Quyết định 839/2001/QĐ-TCBĐ ngày 05/10/2001 về việc ban hành tạm thời bảng cước các dịch vụ Inmarsat của Tổng cục Bưu điện nay là Bộ Bưu chính, Viễn thông.

Điều 2. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Inmarsat căn cứ vào mức cước trần quy định tại Điều 1, quyết định các mức cước thu khách hàng cụ thể đối với các dịch vụ Inmarsat của doanh nghiệp. Giá cước do doanh nghiệp quy định phải dựa trên cơ sở giá thành, đảm bảo cạnh tranh theo pháp luật và tuân thủ các quy định về quản lý giá cước của Nhà nước.

Điều 3. Trước khi ban hành giá cước, doanh nghiệp phải đăng ký với Bộ Bưu chính, Viễn thông theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều được bãi bỏ.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông, Công ty thông tin điện tử hàng hải Việt Nam, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


                                                    

BỘ TRƯỞNG 
Đỗ Trung Tá

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2006/QĐ-BBCVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/2006/QĐ-BBCVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/04/2006
Ngày hiệu lực12/05/2006
Ngày công báo27/04/2006
Số công báoTừ số 30 đến số 31
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/04/2009
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2006/QĐ-BBCVT

Lược đồ Quyết định 11/2006/QĐ-BBCVT điều chỉnh cước dịch vụ Inmarsat


Văn bản liên quan ngôn ngữ

    Văn bản sửa đổi, bổ sung

      Văn bản bị đính chính

        Văn bản được hướng dẫn

          Văn bản đính chính

            Văn bản bị thay thế

              Văn bản hiện thời

              Quyết định 11/2006/QĐ-BBCVT điều chỉnh cước dịch vụ Inmarsat
              Loại văn bảnQuyết định
              Số hiệu11/2006/QĐ-BBCVT
              Cơ quan ban hànhViễn thông, Bộ Bưu chính
              Người ký***, Đỗ Trung Tá
              Ngày ban hành13/04/2006
              Ngày hiệu lực12/05/2006
              Ngày công báo27/04/2006
              Số công báoTừ số 30 đến số 31
              Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Công nghệ thông tin
              Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/04/2009
              Cập nhật3 năm trước

              Văn bản được dẫn chiếu

                Văn bản hướng dẫn

                  Văn bản được hợp nhất

                    Văn bản gốc Quyết định 11/2006/QĐ-BBCVT điều chỉnh cước dịch vụ Inmarsat

                    Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2006/QĐ-BBCVT điều chỉnh cước dịch vụ Inmarsat