Quyết định 11/2007/QĐ-BCT

Quyết định 11/2007/QĐ-BCT về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2008 và 2009 đối với hàng hoá có xuất xứ Campuchia do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Quyết định 11/2007/QĐ-BCT nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2008 2009 hàng hoá có xuất xứ Campuchia đã được thay thế bởi Quyết định 8257/QĐ-BCT 2014 hệ thống hóa văn bản pháp luật quản lý nhà nước Bộ Công Thương đến 2013 và được áp dụng kể từ ngày 15/09/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2007/QĐ-BCT nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2008 2009 hàng hoá có xuất xứ Campuchia


BỘ CÔNG THƯƠNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 11/2007/QĐ-BCT

 Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC NHẬP KHẨU THEO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NĂM 2008 VÀ 2009 ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ CÓ XUẤT XỨ CAMPUCHIA

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị quyết số 01/2007/QH12 ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ nhất về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khoá XII;
Căn cứ Bản Thoả thuận giữa Bộ Công Thương nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia ký ngày 5 tháng 11 năm  2007 tại Phnom Pênh, Cam pu chia;
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1176/VPCP-QHQT ngày 21 tháng 11 năm 2007 về thoả thuận hàng nông sản Campuchia được nhập khẩu vào Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu
;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2008 và năm 2009 đối với hai nhóm mặt hàng có xuất xứ Campuchia với thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% (không phần trăm) gồm:

- Năm 2008: 150.000 tấn thóc, gạo (quy gạo) và 3.000 tấn lá thuốc lá khô.

- Năm 2009: 200.000 tấn thóc, gạo (quy gạo) và 3.000 tấn lá thuốc lá khô.

Mã số hàng hoá và tỷ lệ quy đổi theo Phụ lục I kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Thương nhân Việt Nam được nhập khẩu thóc, gạo và lá thuốc lá khô theo hạn ngạch thuế quan và được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0%. Riêng đối với lá thuốc lá khô, chỉ những thương nhân có giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu để hưởng thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan do Bộ Công Thương cấp theo quy định tại Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày  6 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) mới được phép nhập khẩu; Số lượng nhập khẩu tính trừ vào giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu do Bộ Công Thương cấp.

Điều 3. Hàng hoá nhập khẩu nêu tại Điều 1 Quyết định này phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu S (C/O form S) do cơ quan thẩm quyền của Cam pu chia cấp theo quy định, được thông quan qua các cặp cửa khẩu nêu tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này. Thủ tục nhập khẩu hàng hoá giải quyết tại hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá theo nguyên tắc trừ lùi tự động (tổng lượng hàng nhập khẩu được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt trừ đi số lượng nhập khẩu của từng mặt hàng).

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- UBND các tỉnh , T.P trực thuộc TW,
- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW,
- Viện KSND tối cao.
- Toà án ND tối cao,
- Cơ quan TW của các Đoàn thể,
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản)
- Công báo,
- Các Sở Thương mại
- Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng
 các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc
- Lưu : VT, XNK

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ  TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2007/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/2007/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2007
Ngày hiệu lực18/01/2008
Ngày công báo03/01/2008
Số công báoTừ số 3 đến số 4
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/09/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2007/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 11/2007/QĐ-BCT nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2008 2009 hàng hoá có xuất xứ Campuchia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 11/2007/QĐ-BCT nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2008 2009 hàng hoá có xuất xứ Campuchia
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu11/2007/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýNguyễn Thành Biên
        Ngày ban hành21/12/2007
        Ngày hiệu lực18/01/2008
        Ngày công báo03/01/2008
        Số công báoTừ số 3 đến số 4
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/09/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 11/2007/QĐ-BCT nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2008 2009 hàng hoá có xuất xứ Campuchia

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2007/QĐ-BCT nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2008 2009 hàng hoá có xuất xứ Campuchia