Quyết định 11/2008/QĐ-UBND

Quyết định 11/2008/QĐ-UBND về mức thu học phí của trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố Cần Thơ do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Quyết định 11/2008/QĐ-UBND mức thu học phí của trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề công lập thuộc phạm vi quản lý của Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 535/QĐ-UBND năm 2019 công bố hệ thống lĩnh vực quản lý nhà nước Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 06/03/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2008/QĐ-UBND mức thu học phí của trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề công lập thuộc phạm vi quản lý của Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 11/2008/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 24 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨC THU HỌC PHÍ CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG, TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP VÀ DẠY NGHỀ CÔNG LẬP THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân thành phố về mức thu học phí của các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố Cần Thơ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở đào tạo công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố Cần Thơ được áp dụng kể từ năm học 2007- 2008, như sau:

- Bậc trung học chuyên nghiệp    : 100.000đồng/tháng/sinh viên;

- Bậc trung cấp nghề                  : 120.000 đồng/tháng /sinh viên;

- Bậc cao đẳng, cao đẳng nghề   : 150.000 đồng/tháng/sinh viên.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính kiểm tra, hướng dẫn các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề công lập thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Cần Thơ tổ chức thu và sử dụng học phí theo đúng quy định.

Điều 3.

1.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười ngày và đăng báo Cần Thơ chậm nhất năm ngày kề từ ngày ký.

2. Bãi bỏ Quyết định số 65/2005/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Quy định mức thu học phí của Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật, Trường Công nhân kỹ thuật.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Hiệu trưởng các Trường Trung học chuyên nghiệp, Trường Cao đẳng và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ ( HN-TPHCM);
- Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp (Cục KTVB); Bộ LĐTB& XH, Bộ GD&ĐT;
- TT.TU,TT.HĐND thành phố;
- TV.UBND thành phố;
- Đoàn đại biểu quốc hội TPCT;
- UBMTTQ và các Đoàn thể thành phố;
- Sở ,ban, ngành;
- UBND quận, huyện;
- Báo Cần Thơ;
- Website Chính phủ;
- VP.UBND thành phố (3B);
- TT Công báo TP;
- L
ưu VP, TTTL.NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thanh Tòng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/01/2008
Ngày hiệu lực03/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/03/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 11/2008/QĐ-UBND mức thu học phí của trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề công lập thuộc phạm vi quản lý của Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 11/2008/QĐ-UBND mức thu học phí của trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề công lập thuộc phạm vi quản lý của Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu11/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýVõ Thanh Tòng
        Ngày ban hành24/01/2008
        Ngày hiệu lực03/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/03/2019
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 11/2008/QĐ-UBND mức thu học phí của trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề công lập thuộc phạm vi quản lý của Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2008/QĐ-UBND mức thu học phí của trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề công lập thuộc phạm vi quản lý của Cần Thơ