Quyết định 11/2008/QĐ-UBND

Quyết định 11/2008/QĐ-UBND sửa đổi mục 7 Điều 1 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 17/4/2008 của UBND tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND Điện Biên


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2008/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 30 tháng 6 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI MỤC 7 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2008/QĐ-UBND NGÀY 17/4/2008 CỦA UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND,UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số: 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La; Căn cứ Quyết định số: 141/2007/QĐ-TTg ngày 24/8/2007; Quyết định số 31/2008/QĐ-TTg ngày 25/2/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung của quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của liên ngành: Tài chính - Tài nguyên và Môi trường - Xây dựng tại Tờ trình liên ngành số 100/TTLN-TCTNMTXD ngày 11/6/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Khoản a Mục 7 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 17/4/2008 của UBND tỉnh Điện Biên về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 22/6/2007 của UBND tỉnh quy định cụ thể hóa một số điều về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

Đối với các hộ khẩu thuộc khu đất tái định cư Nậm Cản bị thu hồi đất ở phải di chuyển chỗ ở đến khu, điểm tái định cư theo quy hoạch nhưng chưa được giao đất ở mà phải tự khắc phục làm nhà tạm (hoặc thuê nhà) để ở và được hỗ trợ theo Công văn số 642/UBND-CN ngày 03/8/2005 của UBND tỉnh Điện Biên nhưng đã hết thời gian hỗ trợ (6 tháng) trước thời điểm Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thì tiếp tục được áp dụng hỗ trợ tiền làm nhà tạm (hoặc thuê nhà ở) theo mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ như sau:

* Mức hỗ trợ tiền làm nhà tạm hoặc thuê nhà ở:

+ Đối với hộ gia đình có dưới 5 khẩu: Mức hỗ trợ tiền làm nhà tạm (hoặc thuê nhà ở) là 400.000đồng/tháng.

+ Đối với hộ gia đình có từ 5 khẩu trở lên: Mức hỗ trợ tiền làm nhà tạm (hoặc thuê nhà ở) là 600.000đồng/tháng.

Mức hỗ trợ trên bao gồm: kinh phí để các hộ san nền tạo mặt bằng để xây dựng nhà ở tạm, tháo dỡ nhà cũ và dựng nhà tạm (tấm lợp, bổ sung vật liệu dựng nhà , quây nhà…) và được áp dụng tương ứng với kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà đối với trường hợp các hộ thuê nhà ở, không làm nhà tạm.

* Thời gian hỗ trợ tiền làm nhà ở tạm (hoặc thuê nhà ở) được xác định từ khi các hộ bàn giao mặt bằng chủ đầu tư và di chuyển chỗ ở đến khi được giao nhận đất ở tái định cư trên thực địa. Thời gian hỗ trợ tối đa không kéo dài quá 31/12/2008.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; các thành viên Ban chỉ đạo Dự án di dân tái định cư Thủy điện Sơn La tỉnh; Trưởng Ban quản lý di dân tái định cư Thuỷ điện Sơn La tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Mường Lay; Thủ trưởng các ngành, các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Viết Bính

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2008
Ngày hiệu lực10/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 11/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND Điện Biên


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 11/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND Điện Biên
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu11/2008/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
     Người kýBùi Viết Bính
     Ngày ban hành30/06/2008
     Ngày hiệu lực10/07/2008
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật12 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 11/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND Điện Biên

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND Điện Biên

         • 30/06/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 10/07/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực