Quyết định 1101/QĐ-UBND

Quyết định 1101/QĐ-UBND năm 2010 về kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 1101/QĐ-UBND kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em thành phố Hà Nội đã được thay thế bởi Quyết định 1298/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo và được áp dụng kể từ ngày 16/03/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 1101/QĐ-UBND kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1101/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM BUÔN BÁN PHỤ NỮ, TRẺ EM THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 187/2004/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em;
Căn cứ Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 24/8/2008 của UBND thành phố về việc phân công nhiệm vụ công tác của các thành viên UBND thành phố Hà Nội mới, nhiệm kỳ 2004 - 2009;
Căn cứ Quyết định số 2996/QĐ-UBND ngày 17/6/2009 của UBND Thành phố ban hành về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán PNTE Thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Cơ quan thường trực thực hiện Chương trình 130/CP Thành phố tại Tờ trình số: 28/TTr-BCĐ(TTBCĐ) ngày 29/1/2010 về việc kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán PNTE Thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thay thế, bổ sung một số Thành viên Ban chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em thành phố Hà Nội (gọi tắt là Ban chỉ đạo 130/TP), gồm:  

1. Ông Trần Thùy - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội làm Phó trưởng Ban chỉ đạo 130/TP. Thay thế ông Đỗ Kim Tuyến - Nguyên phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội được điều động nhận nhiệm vụ khác.

2. Ông Lê Tuấn Hữu - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm Ủy viên Ban chỉ đạo 130/TP. Thay thế ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Bà Nguyễn Minh Hà - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố làm Ủy viên Ban chỉ đạo 130/TP. Thay thế bà Nguyễn Thị Tuyết - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố được điều động nhận nhiệm vụ khác.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Ông, Bà là thành viên Ban chỉ đạo thực hiện theo nội dung quy định tại Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo 130/TP.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Trưởng ban chỉ đạo Chương trình phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Thường trực 130/TP;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Đ.c Chủ tịch UBND TP (báo cáo);
- Các Đ.c Phó Chủ tịch UBND TP;
- Công an Thành phố Hà Nội (cơ quan TT);
- Chánh Văn phòng UBND TP;
- PVP Đỗ Đình Hồng;
- Phòng LĐCSXH, TH, KT, NC, VH-KG;
- Lưu: VT, Sơn (LĐCSXH).  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Văn Bình

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1101/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1101/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/03/2010
Ngày hiệu lực10/03/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/03/2011
Cập nhật2 năm trước

Download Văn bản pháp luật 1101/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1101/QĐ-UBND kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1101/QĐ-UBND kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em thành phố Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1101/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýĐào Văn Bình
        Ngày ban hành10/03/2010
        Ngày hiệu lực10/03/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/03/2011
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1101/QĐ-UBND kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em thành phố Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1101/QĐ-UBND kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em thành phố Hà Nội