Quyết định 1298/QĐ-UBND

Quyết định 1298/QĐ-UBND năm 2011 kiện toàn Ban Chỉ đạo của thành phố Hà Nội thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 1298/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo đã được thay thế bởi Quyết định 2332/QĐ-UBND Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán và được áp dụng kể từ ngày 30/05/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 1298/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1298/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM MUA BÁN NGƯỜI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 187/2004/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán, phụ nữ, trẻ em;
Căn cứ Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 24/8/2008 của UBND thành phố về việc phân công nhiệm vụ công tác của các thành viên UBND thành phố Hà Nội mới, nhiệm kỳ 2004 - 2009;
Căn cứ Quyết định số 2996/QĐ-UBND ngày 17/6/2009 của UBND Thành phố ban hành về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị Cơ quan thường trực thực hiện Chương trình 130/CP Thành phố tại Tờ trình số: 183/TTr-BCĐ(TTBCĐ) ngày 24/02/2011 về việc kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo của thành phố Hà Nội về thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn, thay thế, bổ sung một số thành viên Ban Chỉ đạo của thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người (gọi tắt là Ban chỉ đạo 130/TP), gồm:

1. Đ/c Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo.

2. Đ/c Nguyễn Đức Chung, Phó Giám đốc Công an thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thường trực.

3. Đ/c Nguyễn Minh Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP, ủy viên.

4. Đ/c Nguyễn Khả Hùng, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy, ủy viên.

5. Đ/c Đào Sỹ Hùng, Phó Chánh Án TAND Thành phố, ủy viên.

6. Đ/c Nguyễn Quang Thành, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội, ủy viên.

7. Đ/c Phạm Chí Công, Phó Chánh Văn phòng UBND TP, ủy viên.

8. Đ/c Lê Tuấn Hữu, Phó Giám đốc sở LĐ, TB và Xã hội, ủy viên.

9. Đ/c Trương Thị Nga, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, ủy viên.

10. Đ/c Nguyễn Thị Bài, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ủy viên.

11. Đ/c Nguyễn Văn Thọ, Phó Giám đốc Sở Tài chính, ủy viên.

12. Đ/c Nguyễn Hữu Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo, ủy viên.

13. Đ/c Lê Học Thu, Chánh Văn phòng CATP Thành phố, ủy viên.

14. Đ/c Nguyễn Văn Tính, Phó trưởng phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về TTXH - Công an thành phố Hà Nội, ủy viên.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

1. Xây dựng các chương trình, kế hoạch hằng năm và dài hạn thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu về công tác phòng, chống tội phạm.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá hoạt động của các sở, ngành, đoàn thể và UBND các quận, huyện, thị xã về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong công tác phòng, chống tội phạm mua bán người.

3. Chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ngành, đoàn thể và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm mua bán người.

4. Định kỳ và đột xuất tổng hợp báo cáo UBND thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm mua bán người trên địa bàn Thành phố.

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đồng chí lãnh đạo và thành viên Ban chỉ đạo thực hiện theo nội dung quy định tại Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo 130/TP.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2996/QĐ-UBND ngày 17/6/2009 của UBND Thành phố ban hành về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em Thành phố Hà Nội và Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 10/3/2010 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em Thành phố Hà Nội.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo);
- VP Thường trực 130/CP;
- PCT UBND TP Vũ Hồng Khanh;
- Công an Thành phố;
- CVP, PVP P.C.Công;
- Như điều 5;
- P TH, NC, LĐ, TNc;
- Lưu;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1298/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1298/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/03/2011
Ngày hiệu lực16/03/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/05/2012
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1298/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1298/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1298/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1298/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Thế Thảo
       Ngày ban hành16/03/2011
       Ngày hiệu lực16/03/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/05/2012
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1298/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1298/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo